Dagarna går. Och åren.

Tidigt i livet förstår man inte mycket, sen förstår man allt, sen går åren och man förstår allt mindre.

Lundell skriver bäst när han är arg. Och det är han numera. Ofta.

*

Vi kan ibland uppleva en glimt av ljus, en kort flyktig insikt, men verkar ofta som en flyktig gnista, som tonar bort likt luminositeten hos en fallande stjärna. Den går förlorad och den glöms bort mitt i den obevekliga störtfloden av de fördummande förströelser som vårt samhälle så påpassligt erbjuder oss. Vi faller tillbaka ner i mörkret.

*

Vi ger bort makten över oss själva i utbyte mot löftet om att någon annan ska förse oss med känslor av lycka. Samhället lovar oss känslor om vi bara gör som vi blir styrda.

*

Det finns idag klart belagt att den allmänna begåvningsnivån är i sjunkande vid våra universitet och högskolor. (Göran Adamson, Malmö högskola)

*

Min kropp är den del av världen som mina tankar kan förändra. Till och med inbillade sjukdomar kan bli verkliga. I världen i övrigt kan mina hypoteser inte störa sakernas ordning. (G C Lichtenberg)

Annonser