Det är knappast en lösning att sluta göra bilder, konstverk, böcker och teaterföreställningar som kan uppröra specifika grupperingar. I så fall har Voltaire, Montesquieu, Swift och hela den franska upplysningsfilosofin kämpat i onödan, skriver konstkritikern och Palettens chefredaktör Sinziana Ravini i G-P.

*

”Att bruka våld mot politiska motståndare kan till och med vara nödvändigt för att försvara alla människors lika värde.” Så säger etikforskaren Ann Heberlein i SR P1. Etikforskare, jo man tackar! Är det möjligen inte känt att våld föder våld?

*

Det finns över 35.000 olika sekter och samfund inom kristendomen. Under 2.000 år har man hållit på med att revidera, redigera och omtolka Bibeln, men ännu har man inte blivit eniga.

*

Vissa religionsutövare världen runt sprider förödelse genom att utnyttja religionernas negativa krafter.

*

Att fördriva sitt eget liv och se det försvinna är kanske det mest meningslösa som den moderna människan gör. Och hon gör det fullt medveten om vad det egentligen betyder.

Annonser