Det svårfångade nuet.

Om vi lär oss att leva i nuet, uppskatta nuet och göra det bästa av nuet, finns ingen oro för framtiden eller någonting. Att leva i nuet är att ha tillit och känna förtröstan till att allting blir på bästa sätt. Så fort vi glömmer nuet och tittar framåt eller bakåt börjar problemen. Detta är en av de viktigaste sakerna den medvetna människan behöver arbeta med. Det är nu vi skapar vår framtid. Så lätt, men ack så svårt.

Kort före sin död skrev Virgina Woolf:”För en trött fantasi är den rätta födan inte mindervärdig poesi eller obetydliga romaner – i själva verket korrumpera de den – utan nyktra fakta, dessa autentiska upplysningar av vilka god biografi göres.”
Hur mycket tid förslösar man inte på att läsa rena oväsentligheter som informationssamhället vräker över oss. Och att lyssna på pladdriga politiker som numera inte förmår att hålla några lyssningsvärda politiska tal. Vem känner i dessa tider inte ett behov av nyktra fakta och autentiska upplysningar från en annan värld?

Vilhelm Ekelund skriver:”Faller du i misstro till tankens makt att lyckliggöra, så anklaga din misstro, din klenmodighet och ovarsamhet. Tanken övergiver sällan den varsamme. Det är dess natur att såras av alla överdrifter. En behärskad klagan fördrager den, men för en grov, omåttlig, flyr den.

Annonser