I en droppe druvsaft är planeters visdom dold. I varje sekund finns en pärla att finna om man bara ger sig tid att söka. Att älska livet och skönheten och i ett gudomligt lättsinne spänna ögonblicket för sin vagn.

—–

Själen är gryning – förnuftet skymning. Varje ny dag bör man möta som vore det den enda dagen och vårda den därefter.

—–

Känslan av sorg kommer av det tillbakablickande, av återvändandet. Sorgen kommer alltid från det förflutna, som du inte kan påverka. Endast i nuet kan påverkan ske. Det är där du kan vända sorgen till glädje. Se där sekundens glimrande pärla!

—–

Livet finns mellan det som varit och det som kommer. Ute i världen skrider tiden framåt som den alltid gjort och efter släpar den människorna i sitt rasslande koppel.

—–

Medan vi jagar det eviga livet hinner döden i fatt oss.

Annonser