Att leva av dröm och villa eller dö av sanning, det är sålunda människans lott.

—-

Var stolt över din smärta, den gör dig starkare än om du inte haft någon.

—-

När man väl lärt sig att segla sitt skepp, behöver man inte längre vara rädd för stormar.

—-

Så länge du är vid liv är allt möjligt.

—-

Att aldrig gå vilse är att inte ha levat.

—-

Mörker kan inte driva ut mörker, endast ljus kan göra det.

—-

Hat kan inte driva ut hat, endast kärlek kan göra det.

—-

Kan man inte respektera sig själv, så kan man inte heller respektera någon annan.

—-

Ord kan öppna dörrar och stänga dörrar. Ord kan skapa illusion eller magi. Ord kan skapa kärlek eller förstörelse.

—-

Ett system där man gör allt man blir tillsagd ger oerhört starka känslor av säkerhet och trygghet. Man behöver inte tänka själv, man behöver inte fråga och finna ut själv. Det är så mycket lättare att följa. Men ser ni faran?

—-

Berlinmuren föll för nu många år sedan. Men bryter man sig ut i friheten genom en betongmur? Sann frihet är friheten från all känslomässig identifikation med en nation, en ras, en religiös tro, en ideologi – frihet från fastklängandet vid ett jag med dess ständiga krav och ständiga bekymmer om sig själv. Kan vi ses detta har vi tagit ett steg mot den sanna friheten.

Annonser