”Jag tror på tvivlet. Tvivlet är all kunskaps grund och all förändrings motor.

Tvivlet är yttermera visso trons förutsättning. Den som tror utan att först tvivla är en jublande dumskalle och en klingande cymbal.

Och den som tror utan att samtidigt tvivla är en föga mindre jublande dumskalle och en föga svagare klingande cymbal.

Tron kan försätta berg men tvivlet kan sätta tillbaka dem igen.

Jag tror även på tvivlet efter detta, tvivlet som ständigt rättar till, ständigt ställer frågor och skaffar svar på frågorna i evigheters evigheter.

Utan tvivel är man inte riktigt klok.”

Så skrev Tage Danielsson i sin bok ”Tankar från roten” från 1974.

——-

Eftertanken är bra men ibland kan företanken vara bättre.

Annonser