Tacitus:”Hur sällsynta de är dessa lyckliga tider, då man får tänka vad man vill och säga vad man tänker!”

Är vi verkligen villiga att slänga över bord grundsatsen om tanken och ordets frihet, som vore det fråga om en fullkomligt överflödig barlast? Ska vi frivilligt underkasta oss begränsningar av den hävdvunna yttrandefriheten? Nej, inte utan strid! Låt inte överheten och dess medlöpare tysta det fria ordet!

——-

”Det är verkligen skrämmande att valda politiker har sämre kunskaper än befolkningen i snitt, inom just det område som de beslutar över.”

——-

Den offentliga debatten i dagens Sverige domineras i hög grad av högröstade intressegrupper och särintressen, som sällan avspeglar majoritetens åsikter särskilt väl.

——-

Vi satsar det mesta av vår tid och energi på att bli lyckliga i morgon. Men vi kan bara uppleva känslor i nutid, aldrig vid något annat tillfälle.

——-

När du lägger undan något falskt blir ditt sinne ljusare. Som att bestiga ett berg, du kastar bort de saker du inte behöver.

——-

I människans outtalade, hela själ ligger försöket att försöka mätta rastlöshet, oro och sorg med konsumtion. Utan dikten och sången är människan bara ett vilddjur och ett lätt rov för krafter starkare än henne själv.

——

Det finns inget system eller metod för att göra sinnet tyst, därför är det dummaste sinnet kan göra att disciplinera sig till att vara tyst. 

 

 

Annonser