Enligt filosofen Comte har människan tre utvecklingsstadier.

1. Teologiska stadiet där skeenden i världen ansågs beroende av gudar och andar.

2. Det metafysiska stadiet där skeenden i världen ansågs beroende av naturliga krafter till skillnad från övernaturliga krafter.

3. Det positiva stadiet där en naturvetenskaplig syn på den sociala verkligheten tillämpas.

Dessvärre måste man idag konstaterar att Comtes teorier inte uppfyllts, då majoriteten av jordens innebyggare ännu inte förmått lyfta sig ur det första stadiet.

——-

Den gröna energipolitiken, som ofta framhålls som nyskapare av jobb, har nu visat sig skapat förvånansvärt få nya jobb. Det har visat sig, i och för sig självklart, att den gröna omställningen driver upp energipriserna till en nivå där de slår ut vanliga jobb i en utsträckning som inte förmå täckas av de tillkommande gröna jobben. Här i Sverige vet vi att t ex vindkraften inte skulle överleva utan sina kraftiga statliga subventioner och de så kallade elcertifikaten.

——-

Politikernas och bankirernas sätt att sätta räntan så nära noll som möjligt, är ett sätt att straffa spararna.

——-

Hade Descartes varit tvungen att tvätta sina egna smutsiga underkläder och sängkläder, skulle han haft en helt annan uppfattning om medvetandet. (Joyce Carol Oates)

——-

Joyce Carol Oates: Vill föreslå en ändring i den amerikanska konstitutionen så att alla som föreslår krig själva ska tvingas att aktivt deltaga i det, tillsammans med sina barn och andra närstående.

——-

Landets statsminister och statsråd har beviljats lönehöjningar med mellan 4.000 och 3.000 kr/månad. Detta förmodligen för att kompensera ökande levnadsomkostnader. Landets pensionärer fick vid förlidna årsskiftet en sänkning av pensionerna med mellan 300 och 100 kr/månad. Hur ska pensionärerna täcka sina ökande levnadsomkostnader?

Annonser