USA antar sin självpåtagna roll att upprätthålla rätt och ordning i världen. Nämn gärna ett exempel på där man lyckats med detta.

——

Våra drömmar är inte fria utan är koloniserade av systemet bland annat genom reklam och filmer. Vi kan aldrig skapa en ny värld om våra drömmar koloniserats av konsumismen.

——

Om kristna vore lika bibelkunniga som de flesta ateister är, skulle de nog vara tvungna att ompröva det mesta av sin tro.

——

Framstående amerikanska högerkristna säger att vi måste bortse från vad som står i Gamla Testamentet. Men var då Jesus fel ute? Han hänvisade ju ofta till vad som står i GT.

——

De amerikanska kreationisternas representanter vägrar att inse att det inte finns något sätt att bevisa eller motbevisa Guds existens.

——

Handskrivning med papper och penna är på tillbakagång i skolorna. Men psykologer och neuroforskare säger att det finns nya bevis som tyder på att sambandet mellan handstil och bredare pedagogisk utveckling är djupa. När vi skriver med penna och papper aktiveras automatiskt en unik neural krets, det uppstår en mental simulering i hjärnan som medför att lärandet underlättas.

——

Den globala marknaden för antioxidanter omsätter mer än 100 miljarder dollar per år. Ändå finns det hittills inga vetenskapliga bevis för att antioxidanter har några långsiktiga fördelar. Möjligen kan vi här skåda ännu en meningslös hälsokostfluga. 

Annonser