Uppskattningen av litet och stort är i litteraturen,

liksom i det övriga människolivet, tämligen vansklig.

Värdet ligger så sällan i det yttre tingen för sig

själva, utan bestämmes huvudsakligen av den ande

och det liv, människotanken förmår ingjuta i dem.

(Adolf Törneros)

——

Den högsta formen av frihet är att släppa taget om din rädsla för framtiden, att släppa det förflutna och leva just nu i detta ögonblicket.

——-

Många oroar sig över hur bra (dålig) nästa generationen kommer att vara inom vetenskapen. Få är de som oroas över hur de kommer att klara sina relationer.

——-

Carl Bildt skriver på sin blogg att han nu tappat räkningen över hur många gånger han varit i Ukraina under det senaste året. Kanske borde han även reflektera över vilken nytta detta flängandet bidragit till. Jag tror att den gode Bildt i någon mån överskattat sin egen betydelse som USA:s gläfsande knähund.

——

Årets ”Sommarpratare” har i veckan debatterats ända upp på tidningarnas ledarsidor. Att en sådan pseudohändelse väcker sådan uppmärksamhet är väl bara ett ytterligare bevis för den kulturella utarmningen.

——

USA och NATO vill innesluta tre länder i Rysslands närområde till den gemensamma militäralliansen. Det gäller Ukraina, Georgien och Moldavien. Obama har meddelat att USA anslår 6 miljarder dollar i första omgången för att tillföra militära förstärkningar till dessa länder. EU, och inte minst Carl Bildt, applåderar detta. Vad Putin anser om detta kan knappast vara obekant. Fredspristagaren Obamas gloria hänger allt mer på sniskan.

——

PISA-testerna passar inte in i den svenska skolan, därför bör vi inte deltaga i dem, meddelar DN.

——

Mina böcker och anteckningar vill jag när tiden är inne lämna över till nästa generation. Förhoppningsvis ska någon bära dem vidare och där finna hur man kan vidga sitt sinne och upptäcka en värld av möjligheter.

——

Hur ska vi kunna förmedla en klassisk bok till nästa generation om det inte längre finns en pappersbok?

——

De flesta människor definierar sig själva som individer och människor nästan helt utifrån sin materiella konsumtionsnivå, eller någon önskad nivå av framtida konsumtion.

——

Tron på underverk kan lätt förklaras med mänsklig okänslighet och okunnighet. För att bättre exponera sina berättelser och världsbilder, väljer en del människor att ignorera allt det fruktansvärda lidande på planeten och bestämma att deras ”välsignelse” är allt som betyder något, allt som behövs för att övertyga dem om en välvillig gud. Människan tror att ”mirakler” bevisar Guds existens.

——

Kreativ kommunal bokföring: uteblivna kostnader bokförs som inkomster.

Annonser