Vi orkar inte längre ta konflikter, vi söker bekräftelse från omgivningen, då det är om vi är socialt kompetenta i en snäv mening, som definierar oss. Och vi låter det ske, i stället för att ta makten och definiera oss själva.

——

Efter Roms fall började medeltiden. Dagens ”Rom” kännetecknas av ökande okunnighet och irrationalism. Vad kan vi vänta efter dagens ”Roms” fall? En ny medeltid?

——

1:a § i Statsskickets grunder;”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.” Många politiker tycker nog idag att detta är en besvärande passus.

——

Trots ett otal vetenskapliga bevis som motsäger detta, tror fortfarande 40 procent av amerikanerna att jorden bara är 6000 år gammal.

——

I huvudsak varje religion åtminstone anspelar på den onda underjorden – Helvetet. Vissa religioner har sitt centrum fokuserat på detta. Varför är det så? Det är ett verktyg, ett verktyg för makt, ett verktyg för att styra och kontrollera människan genom att påstå sig erbjuda själslig vägledning bort från rädslan.

——

Så snart en stat inte nöjer sig med att ställa till medborgarnas förfogande en ram av trygghet och ordnade förhållanden, utan därutöver söker påtvinga dem en viss ideologi, forma dem till ”nya” människor efter ett visst mönster, är den staten inte längre en demokrati.

Annonser