1. The Second Machine Age av Erik Brynjolfsson och Andrew Mcafee: ”Tillverkningsindustrin står inför en fullständig automatisering. Framtiden är ett digitalt eldorado, fyllt av prylar och teknik som vi idag knappt kan föreställa oss. Vad händer med vårt samhälle, med vårt arbetsliv och med vår resursfördelning om dessa framtidsvisioner blir verklighet? Vad händer om automatiseringen verkligen går så långt som många nu tror? Om det blir verklighet kommer det att betyda en enorm förskjutning av makt – från arbete till kapital. Kapitalet, ägarna av produktionsmedlen, kommer att stå starkare än någonsin, medan alla vi andra förpassas till en arbetsmarknad där vi inte bara förväntas konkurrera med varandra utan även med maskiner, maskiner som aldrig tar rast, som aldrig klagar och som aldrig frågar efter löneökning. En av framtidens viktigaste frågor är hur vi ska organisera produktionen, konsumtionen och resursfördelningen i en tid av snabb teknisk förändring?”

——

2. Iran. I Iran införs nu en ny lag som innebär att föräldrar lagligen kan gifta bort sina flickor redan från nio(9) års ålder. Detta har återhållsamt noterats i svenska medier, men jag inte hört en enda svensk organiserad feminist som haft några synpunkter på detta.

——

3. Irak. Idag när USA lämnat landet efter sin ”mission” kan följande noteras: Landet som en tid var vår civilisations vagga är idag ett efterblivet land. I det land som en gång upptäckte skrivkonsten råder idag en utbredd okunnighet. I Irak skrevs en gång världens första lagar, idag gäller där djungelns lag. Irak hade 1970 få eller inga analfabeter, idag är 60 procent av befolkningen analfabeter.

——

4. Det postmoderna samhället har nått det utvecklingsstadium då kapitalägarklassens intressen sammanfaller med politikerklassens.

—–

5. När det gäller översättningar av svenska deckarförfattare, som Stieg Larsson och Camilla Läckberg, har det visat sig att översättningarna håller betydligt högre klass än originalen.

—–

6. Politikerna vill ge intrycket av att Samhället bryr sig, men detta är en illusion. Samhället bryr sig inte.

——

7. Det är bättre att läsa samma bok flera gånger än att läsa flera olika böcker i rad. Detta på grund av att upprepningen expanderar och skapa synaptiska nätverk.

—–

8. Ingen regering kan lagstifta fram moral, inte heller ska den göra detta. Moral kan endast komma inifrån individen själv och individens självbetraktelse.

—–

9. Civilisationens historia består till mycket av organiserade religioner, där män berättar för kvinnorna vad de ska göra eller inte göra med sina kroppar.

—–

10. Hur svårt för vissa att inse att Bibeln är en mänsklig skapelse. Hur skulle den kunna vara något annat? Det är beklämmande att på vissa hemsidor kunna läsa om infekterade strider som ännu pågår om hur ett visst ord i Bibeln ska tolkas eller förstås.

Annonser