Bollen ligger inte hos framtiden, det är helt upp till oss själva om vi ska vara ständigt beroende av se verkligheten på en skärm. När vi i stället borde titta på solnedgången tillsammans med våra vänner och dela livets fantastiska små och stora underverk.

——-

Överflödet av litterära ”bästsäljare” domineras av lättläst massgods, som aldrig kommer att ifrågasätta det system som matar dem. Det lättsmälta lättgodset kommer aldrig att bistå med personlig utveckling på grund av att saknar både originalitet och stil.

——

Dagens populärmusik kännetecknas allt mer av en likriktning – den ena melodin är den andra likt. Detta kan likställas med en begynnande stagnation. När alla ljud är lika starka har vi förlorat det dynamiska omfånget.

——

En välmående medelklass som är upphöjt likgiltig eller nöjd med den rådande ordningen, är ett förstadium till tyranniet.

——

Få länder har som Sverige bejakat kollektivismen och den starka staten. Den som inte tänker enligt mallen ska tillrättavisas och helst tystas.

——

I sin bok ”Pekingsyndromet” skriver Ola Wong bl a: ”Kina har blivit rikt på att sätta ekonomisk tillväxt före etik, ideologi, miljö eller lagar. Även om USA och Europa går ner till noll utsläpp kommer denna minskning att ätas upp av Kinas ökning. Svensk miljöpolitik kommenterar aldrig den kinesiska kolförbränningens ofattbara omfattning och konsekvenser. Och att vi importerar Kinas obefintliga miljöpolitik genom att konsumera billiga kinestillverkade varor. Om man inte har en Kinastrategi för sitt klimatarbete, ja då har man ingen strategi över huvud taget. Kinas tillväxtpolitik spelar ett fruktansvärt spel inte bara med kinesernas hälsa, utan med hela jordens framtid.”

Annonser