Tycker man att ens liv är enahanda kan man göra det mer omväxlande genom att variera frukostäggen. Ena dagen löskokt, andra dagen hårdkokt osv.

——

Trafikradion varnar för får på vägen. Vällovligt, de finns ju överallt.

——

Fröjden Eder med bävan. (Psaltaren)

——

Fundamentalism är en form av psykisk sjukdom som stoppar den naturliga processen för rationellt tänkande.

——

USA anklagar Ryssland för provokationer i Ukraina. Men USA då?

——

En kommunal chefstjänsteman har i Sydsvenskan i sin frustration över skenande omsorgskostnader uttryckt bekymmer över ”att dagens 80-plussare inte dör bort i prognosisterad takt”. Kanske dags för en kommunal ättestupa.

——

Av Sveriges befolkning är idag 25 procent över 65 år. Därför kan det synas märkligt att landets största politiska parti, Socialdemokraterna, på sina riksdagslistor endast har 4 procent av denna befolkningsgrupp representerade. Carin Jämtin kommenterade detta med att de äldre ändå vet var S står för när det gäller de äldre.

——

Mest av allt fruktar överheten tänkande undersåtar. Därför gör de allt för att undersåtarna ska utsättas för oavbrutna distraktioner.

——

Är Gud en förlåtande eller en straffande Gud? Enligt Bibeln beskriver Gud sig själv som en som ”förlåter synd och skuld och brist” men inte ”lämnar den skyldige ostraffad utan låter straffet för fädernas skuld drabba barn och barnbarn i tredje och fjärde led”.

——

Vem kan tro att någon är så ond att man medvetet vill förgöra oskyldiga människor? När du börjar söka svaret på den frågan, är du ett steg närmare uppvaknandet.

——

Jag undrar ibland om lyckan är svårare att fånga idag när så mycket av världen kan upptäckas utan att man behöver röra på sig?

——

Inom dagens medier är de snabba scoopen viktigare än källkritiken. Det är främst därför man alltid bör misstro medierna.

Annonser