Under årens lopp har jag samlat ett antal klipp från intervjuer med förre ärkebiskopen K G Hammar och som funnits i olika medier.

1. Gud är ingen person utan en metafor.

2. Bibeln måste förstås symboliskt, av nödvändighet.

3. En bokstavstroende ärkebiskop vore ett tjänstefel.

4. Treenigheten är en paradox, dvs obegriplig.

5. Om livet efter döden: Därom vet vi intet.

6. Om Gud kan vi omöjligt veta så mycket.

7. Bibeln består av traderade historier som senare nedtecknats av människor.

8. Vad är då Gud? Gud är kärleken.

K G Hammars uppfattningar har allmänt betecknats som kontroversiella. Jag kan inte riktigt hålla med om detta utan tycker att hans ståndpunkter verkar väl genomtänkta.

GLAD PÅSK!

Annonser