Än en gång visar det sig att skolan i Finland levererar toppresultat och är bland de absolut bästa i Europa, både när det gäller ämneskunskaper och kreativ problemlösning. Är det inte nu dags att sluta med att fnysa åt den finska skolan och i stället ödmjuka sig något? Att vi har fortsatt stora problem i den svenska skolan är knappast något främmande. Det genomförs reform efter reform utan att det tillsynes uppnås något mätbart positivt resultat. Reformerna består i huvudsak av att det tillförs mer pengar. Verkliga reformer stavas inte mer pengar, reformer stavas att rasera alla skyttevärn och i bästa fall sparka alla som står i vägen för det nya. Om pengar löste alla problem, så skulle vi i Sverige med ett av världens högsta skattetryck inte ha några som helst problem med något. Dessutom, om vi ska ha en jämlik skola, måste den svenska skolan åter förstatligas.

——

Genom självbildningens insikter kommer ingen genom utbildningens nålsöga till förståelse. Inom utbildningen är fortfarande att tänka rätt större än att tänka fritt.

——

Vetenskapen är ständigt föränderlig, nya rön och upptäkter reviderar tidigare ståndpunkter. Med religioner förhåller det sig annorlunda, de låter sig aldrig påverkas av ens påvisbara fel. Allt är där skrivet och ristat i sten och oföränderligt.

——

Idag sker i huvudsak all ekonomisk tillväxt genom belånade medel. Tillväxtsektorn är inte längre producerade varor utan sker inom finanssektorn.

——

Idag är moralen den att de som verkligen arbetar behöver arbeta långa timmar för att stödja de privilegierade så att de har möjligheter att arbeta mycket lite. (Bertrand Russel)

Annonser