Den döende sol hon sjunker skön

i vikarnas vackra vatten;

ett skimmer av guld sig brett kring ön,

och lundarna hålla sin aftonbön,

och månen går upp i natten.

(Zacharias Topelius)

——-

Vårt tyranniska behov av lycka bryter ner oss, gör oss dubbelt sårbara. Här finns ett handikapp inbyggt i hela vår postkristna kultur. (Johannes Salmien)

——-

Vi kan inte lägga skolans undervisning på nivån ”söka på Wikipeda”.

——-

Bakslagen för de demokratiska rörelserna i Egypten, Irak, Venezuela, Kambodja och Ukraina har skingrat den en gång populära uppfattningen att demokratin kommer att blomma snabbt och spontant när väl fröet planterats. Om demokratin ska bli framgångsrik måste den flitigt vårdas när den är ung och omsorgsfullt underhållas när den är mogen.

——-

I en värld där innebörden ofta är frånvarande, erbjuder läsning en dialog med oss själva, med samhället, med historien och med de döda. (Jeanette Winterson)

——-

Hybridkristendom, se där den nya benämningen på den av många ansedd som en avart, som nu sprider sig även Sverige. Nu har den nått även den svenska frikyrkan. Ulf Ekman har visat vägen genom att ha konverterat till katolicismen. Synkretismen har länge haft säte i den Svenska kyrkan men nu har den även spritt sig till frikyrkan. Den snart tillträdande ärkebiskopen verkar vara en varm anhängare till synkretismen.

——-

Syftet med konst är inte bara att skildra eller representera verkligheten – för det kan man göra mycket enkelt med en kamera – utan att öka, överskrida, eller till och med att förvränga verkligheten, inte bara fånga essensen av något, utan också förstärka den för att mer kraftfullt aktivera samma neurala mekanismer som skulle aktiverats av det ursprungliga objektet.

——-

Att religiösa ledare ofta fördömer egna former av meditation är inte så konstigt. Meditation är en privat upplevelse, omöjligt att kontrollera. Med religionens hjälp kan man styra människor, genom meditation får många kraft att gå sina egna vägar.

——

Alla religioner är sociala konstruktioner.

——

Inom den internationella bankvärlden pågår just nu en självmordsvåg. Vad förebådar detta?

——

Politiker i USA och inom EU säger sig vara förvånade över hur Putin reagerat när det gäller Ukraina och Krim. Men detta är en falsk förvåning. Gång på gång har Putin och andra ryska politiker med emfas hävdat att Ryssland aldrig kan acceptera att USA och NATO etablerar sig i Ukraina. Det är lätt att föreställa sig hur USA skulle reagerat om Ryssland skulle etablera missilbatterier på Kuba.

Annonser