Många av dagens bostäder byggs inte för att förvaltas utan för att säljas dyrt. Många av dessa nyuppförda hus är byggda för att inte stå mer än 25 år. Avskrivningarna borde ske med hänsyn till detta och inte som nu med betydligt längre avskrivningstider.

Som avskräckande exempel kan man se hur man nu i Hammarby Sjöstad byter fönster i lägenheter som bara är drygt tio år gamla.

——–

Swedbank har för mycket pengar i kassan. Dvs man är överlikvida och efterfrågan på krediter är tydligen inte ur bankens synpunkt vad den borde vara.

——-

Motsatsen till religiös tro är inte ateism, sekulärism eller humanism. Det är inte någon ”ism”. Det är andens frihet – bara det. (Martin Amis)

——-

Idag ska vi hinna med allting, vilket resulterar i att vi inte hinner någonting.

——-

Skikt och avlagringar, politiskt motiverade redigeringar och omskrivningar, gömmer sig bakom vad som idag betraktas som en helig skrift som ej bör ifrågasättas.

——–

I Sverige har vi med öppna ögon tillåtit att en ny underklass växer fram. Detta bäddar ovillkorligen för sociala spänningar.

——-

Lydnad är inte detsamma som moral. Om vi vill skapa en bättre värld behövs fler rationella människor och färre som bara är lydiga.

——-

Om man inte har möjligheten att leva fullt ut i nuet, är framtiden en chimär. Det är ingen idé att göra upp planer för en framtid som du aldrig kommer att kunna njuta av. När dina planer har mognat kommer du fortfarande att leva för en framtid ännu längre bort i tiden. Du kommer aldrig, aldrig att kunna luta dig tillbaka och med full belåtenhet kunna säga: ”Nu har jag kommit fram!”

——-

Religioner är splittrande och grälsjuka. De är en form av överdrifter, eftersom de är beroende av att separera de ”räddade” från de ”förbannade”, de sant troende från kättare och de inre från de yttre. All tro är en innerlig förhoppning och därmed en grogrund för för tvivel och osäkerhet.

——-

När vi ger upp vår rätt att kritisera i namn av ”tolerans” och ”respekt”, begränsar vi också vår förmåga att utmana de som har makten och därmed också att utmana orättvisor.

——-

Ju mer vi ger människor rättigheter för att bli förolämpade desto fler människor kommer att ta tillfället att känna sig kränkta. Detta leder i förlängningen till att uppmuntra intressegrupper och tillväxten av sekteristiska konflikter. Om det fria ordet ska kunna överleva är det oundvikligt att folk utsätts för känsla av förolämpning. Detta är oundvikligt just för att olika uppfattningar måste få offentligt framföras. Att acceptera att vissa saker inte får sägas är att acceptera att vissa former av makt inte kan ifrågasättas. (Kenan Malik)

——

En fritidspedagog, som jobbat i yrket under snart 40 år, säger att den nya generationens barn saknar uthållighet. De tröttnar snabbare på en aktivitet än tidigare barn.

En generationsforskare säger att den nya generationens barn är luststyrda.

——-

Det finns inget övernaturligt. Så fort vi upptäcker och förstår det som vi tidigare trodde var övernaturligt, upphör det genast att vara så.

——-

Muhammed är Guds apostel. De som följer honom är hårda mot de otrogna, men barmhärtiga mot varandra. (Koranen 48:29)

——-

Det finns ca 41.000 kristna samfund världen över. Vart och ett av dem påstår sig representera den enda sanna läran.

——-

Hillery Clinton får nog anses som en av de minst kompetenta politikerna i den politiska hierarkin. Vad har hon egentligen uträttat som politiker? Nämn något enda av hennes resultat som senator eller som utrikesminister? Hon flög flera varv runt jorden som minister, men vad kom ut av det?

 

Annonser