Enligt medierna ökar homofobin i Afrika på grund av att de kristna samfunden växer sig starkare. Det sägs dock ingenting om hur det är med homofobin i muslimska länder.

——-

I Sverige dör varje år över 12.000 personer på grund av tobaksrelaterade sjukdomar. Det kan synas märkligt att ett så dödligt ämne kan få säljas i stort sett utan några begränsningar.

——-

TV-kocken Jamie Oliver vidhåller i en intervju i Independent att han aldrig läst någon bok under hela sitt liv. Han ursäktar sig med att han lider av dyslexi och att det på grund av detta tar alldeles för lång tid att läsa böcker. Detta hindrar dock inte att han själv gett ut ett flertal kokböcker.

——-

Läsning är inte bara en fråga för våra hjärnor, det är något som vi gör med hela kroppen. Läsning är en integrerad del av vår levda erfarenhet, vår känsla av att vara i världen. Hur vi använder vårt läsobjekt, hur vi ser på det, navigera genom texten, gör anteckningar osv. Detta är kategorier som betyder mest för oss genom hela den långa historien som läsningen följt människan. När vi tänker på framtidens läsning har det stor betydelse av vilken teknik som bäst förkroppsliga dessa värden. Att tänka på när det gäller framtidens läsorgan. Vi vet erfarenhetsmässigt att en bok kan ha en sådan enorm kraft att den radikalt kan förändra en människas liv.

——-

Det finns tre egenskaper som en författare bör ha, han kan betraktas som en historieberättare, som en lärare och som en trollkarl. En stor författare kombinerar dessa tre egenskaper, men det är trollkarlen i honom som dominerar och som gör honom till en stor författare. (Vladimir Nabokow)

——-

Idag finns det absolut ingen att tala med och detta kan ses som en aftonfrihet. Frihet från massan, allmänna opinionen, salongernas och den goda smakens tyranni. Även det bästa hos oss kommer att falla i glömska. Tiden visar sig vara den största översittaren och likriktaren av dem alla. (Milan Kundera)

——-

Yttrandefriheten betraktas idag av många som något suspekt, om den utnyttjas av något som ligger utanför det politiskt korrekta.

——–

Gud är en hypotes och frågan är vad den tjänar för syfte utöver att vara en privat spekulation.

Annonser