Där det härskar äkta böjelse för eftertanke och inte bara för enskilda tankar, där finns också progressivitet. Väldigt många lärda äger inte denna böjelse. De har lärt sig att dra slutsatser så som en skomakare lärt sig skomakeriet, utan att någonsin råka på ett infall, eller bemöda sig att finna tankens orsak. (Novalis, 1798)

——-

Staten kan inte ge dig frihet, det är en socialistisk utopi. Staten kan ge gränser för individens frihet. Den ska hjälpa de svagaste och de sjuka, men inte diktera hur individen ska leva och tänka.

——-

OS kan ses som en lång räcka av oupphörligen producerade distraktioner, som får folket att undvika tankar på avgörande väsentligheter, en fokusförskjutning från de avgörande frågorna.

——-

Idag läser vi Bibeln som om den hade skrivits av Stephen King, utan att reflektera över under vilka omständigheter som rådde under de tidsperioder då Bibeln skrevs.

——

Varje religions exklusiva sanningskrav är en vederläggning av alla andra. En religion förkastar andra religioner just för att de är baserade på tron. Det finns inga bevis för dem.

——

Vi måste skilja på psykisk sjukdom, som alltid har funnits, och det lidande som uppstår i samband med den snabba förändringen av samhället. Vi har glömt att vi bör föra en diskussion om hur vi organiserar samhället bäst för medborgarna, vilket kan synas som paradoxalt i ett demokratiskt samhälle.

——

När vi upplever snabbare flöden av information på nätet, blir vi ett mindre tålmodigt folk. Men det är inte bara en nätverkseffekt. Fenomenet förstärkes av ett konstant surr på Facebook, Twitter, sms och sociala nätverk i allmänhet. Samhällets ”aktivitetsrytm” har aldrig varit så härjande. Otålighet är en smitta som sprids från pryl till pryl.

——

Vetenskap och förnuft befriar oss från bojorna av vidskepelse genom att erbjuda oss ett ramverk för att förstå vår gemensamma mänsklighet. I slutändan vi alla har förmågan att värdesätta livet och berika världen på ett oöverskådligt sätt.

——-

Civilisationen är inte i första hand ett projekt som kan utformas enligt ögonblickets modedoktriner. Den är en gåva, en nåd, liksom vårt liv är en gåva och en nåd. (Edmund Burke)

Annonser