Poängen med vetenskapen är att hitta brister och rätta till den för att kontinuerligt bygga upp en bättre förståelse för hur världen fungerar. Religionen försöker hålla tillbaka utvecklingen genom att insistera på att det som skrevs av förvetenskapliga personer i en bok, som religionen anser vara helig och innehar den enda sanningen, och allt som vid första anblicken skiljer sig från denna är fel.

Fakta är inte oföränderligt och upptäckter är alltid preliminära. Vetenskapen är en rörlig process. Vad vi bör oroa oss för är att våra orealistiska förväntningar kommer att förstöra denna rörliga process.

——-

Forskning visar att historien ständigt knapra och knådar oss, formar våra sinnen utan vår vetskap eller samtycke. Desto djupare vi är gjutna i berättelsens ramar, ju mer potent är dess inflytande. När du läser en skönlitterär berättelse får du möjligheten att kunna se in i andra människors huvuden och uppleva deras tankar på ett sätt som du inte kan i det verkliga livet.

Annonser