Vårt samvete kan endast oroa oss en kort stund innan distraktionerna gör att dess makt bleknar bort. Vår moraliska upprördhet ersätts av andra bekymmer. Vår oro över världens tillstånd förvandlas till ett cyniskt godkännande av det oacceptabla. Vi accepterar det oacceptabla för att om vi inte vänjer oss vid det skulle vi knappast kunna leva vidare med sådana motsägelser.

Vår oförmåga att handla snabbt och effektivt när samvetet är upphetsat är i längden psykiskt dödande. Vi saknar tid för att absorbera, reflektera eller artikulera. Ännu värre, vi saknar den självbehärskning som krävs för att ropa, ”Stopp!”

——–

Den som i framtiden avser att leva på allmän pension utan andra intäktsströmmar av privat karaktär, kommer att få hålla sig till kattmat av enklare, generisk sort.

Välfärdsstaten är idag ett kroniskt underfinansierat pyramidspel som nu har nått vägs ände. Pengarna är i praktiken slut. De massiva tillväxtsökningar som man hoppats på och som man på olika sätt försökt att stimulera fram efter den senaste finanskrisen, kommer av allt att döma inte att inträffa. Oppositionen tror att svårigheterna i varje fall delvis kan bemästras genom skattehöjningar. Detta är emellertid en återvändsgränd. Sverige är idag endast en bricka i det globala spelet och tvingas därmed att anpassa sig till omgivningen. Inget land är idag längre en oberoende ö.

——-

När man överösts av en ständig flod av information under lång tid, uppstår småningom ett tillstånd som kan betecknas som informationsresistans. Det tillståndet tror jag nu har inträtt i breda folklager.

——-

Vad politikerna än säger, det finns helt enkelt inte idag ekonomiska förutsättningar för att skapa ”full sysselsättning”.

Annonser