Vi kommer att färdas i korta marscher, ge munterhet åt vår fantasi och kommer att följa vägen varhelst den behagar att leda oss.  Kort sagt, resan är icke linjär. Resande i min säng eller fåtölj kommer vi att göra många utvikningar och studium av många märkliga dramer: födelse, kärlek, död, komedi, tragedi, fars. Medresenärer är bl a Platon, Hippokrates, Aspasia och Perkikles som alla sitter med vid lägerelden. (Xavier de Maistre)

——

Vi lever i denna fåfänglighetens marknad där vi likt dårar följer de irrbloss den avhumaniserade teknokratiska makten tillhandahåller i sin föregivet ”mänskliga” ingenjörskonst. Tyvärr förefaller all analys tunnas ut, verktygen skrotas och allt mer ersättas av lustprincipens lättköpta och ohämmade ”tyckande” hit och dit. Denna andliga lättja gör oss i sin tur alltmer mottagliga för manipulation och förförelse, vi förvandlas till maktens kreatur, likt Odysseus besättning på Kirkes ö blir vi svin oförmögna att ta oss ur lustprincipens plågsamma och ständigt krympande circulus vitiosus. Heroinisten, alkoholisten, konsumisten har endast ett bekymmer och en tanke, ett hopp; den obegränsade tillgången. (Oliver Parland)

——

Människor överlämnar sitt öde åt en enorm och beskyddande makt, som åtagit sig att förse dem med njutningar och försöker att oåterkalleligt hålla dem kvar i barndomen. Denna makt vill att medborgarna roar sig så länge de bara tänker på just detta. Den förtrycker inte deras vilja men mjukar upp den, gör den svagare och dummare. Det nya förtrycket utövas framför allt genom press, tv och kulturbärare som skapar en infantiliserande atmosfär som genomsyrar hela samhället. Det bärs upp av nationella och internationella intressen som ligger mycket närmare finansväsendet än näringslivet och som dominerar media, allt i syfte att öka människornas behov av konsumtion och förströelser. Man föraktar det intellektuella och forskningen. Man betonar individuell framgång och bedriver en hänsynslös populism med motiveringen att ”det är det folket vill ha”. (Raffaele Simone)

——-

Vore det inte en fördel om okunskap, omoral och rent oförstånd, kunde motas bort från skattefinansierade beslutsposter?

——-

Böcker som är något mer än ren underhållning skrivs knappt i Sverige numera. Sverige har blivit skräplitteraturens förlovade land. Bestseller är den typ av böcker som våra ledande politiker uppger att de läser – om de läser några böcker alls. Om man konsumerar dumhet, så är dumhet det man får tillbaka.

Annonser