G C Lichtenberg: Ett skapelsens mästerstycke är människan däri att hon mitt i all determinism tror att hon agerar som ett fritt väsen.

——

Den verkliga demokratins grunder utgår från en upplyst och medveten befolkning. Därför accelererar dramatiskt det demokratiska underskottet som människor nu upplever.

——

Längtan efter trygghet och en känsla av otrygghet är samma sak. Att hålla andan är att tappa andan. Ett samhälle som bygger på strävan efter säkerhet är inget annat än en andetagstävling där alla är spända som ett trumskinn.

——

Koranen ses av den troende muslimen som Guds ord, bokstav för bokstav. Dess texter kan följaktligen inte omtolkas av någon människa. Faktum är att den egentligen inte ens kan översättas, vilket medför att exempelvis turkar och indonesier måste lära sig klassisk arabiska för att kunna ta del av Guds ord.

——

Politikerna tror i sin enfald att de kan skapa nya ”riktiga” jobb. Så är det givetvis inte. Det är ekonomisk tillväxt som skapar nya jobb. När ett företag noterar ökad orderingång börjar man nyanställa, inte annars. Idag är det så regelmässigt komplicerat och kostsamt att nyanställa personal att de flesta företag hellre anlitar bemanningsföretag. För att egenanställa en ny medarbetare till en någorlunda kvalificerad befattning, måste företaget idag kalkylera med en engångskostnad på ca 350.000:–. Detta inkluderar upplärningskostnader under sex månader plus alla fasta kostnader som lön, arbetsgivaravgifter, försäkringar mm.

——-

Du kan aldrig ändra något genom att bekämpa den existerande verkligheten. För att ändra på något måste du bygga en ny modell som gör den befintliga modellen föråldrad.

——-

Om du vill lära folk ett nytt sätt att tänka, bry dig inte om att försöka lära dem. Ge dem i stället ett verktyg vars användning leder till ett nytt sätt att tänka.

——

Om Sverige ska kunna behålla en acceptabel välfärd är helt beroende av om vår exportindustri kan fortsätta att utvecklas. Tyvärr tycks få politiker vara medvetna om detta. Skulle våra kostnadsökningar bli större än våra konkurrentländers, kommer exporten ovillkorligen att minska och detsamma gäller de tillgängliga medlen till välfärdssektorn. Dugliga tekniker och yrkesfolk är nödvändiga om exportsektorn ska kunna fortsätta att utveckla säljbara och efterfrågade produkter. Oroande är då att skolan inte förmår att prestera bättre än studenter som knappt kan läsa och skriva när de kommer till universitet och högskolor.

——

Verkligheten är att de flesta människor inte tror, de ordnar bara sina fördomar. Verkligt tänkande kan vara störande för status quo och kräver ett stort mod.

——

Vi måste alltid leva med den enda vissheten – att våra åsikter kan vara felaktiga. Den människa som ändrar sig på grundval av bevis, bör hyllas för sin visdom.

Annonser