Det är de samhälleliga kulturerna som är det vattnet som människorna simmar i, och det är dessa kulturers utveckling som är källan till en ökad potentiell produktivitet och kreativitet hos människan i samhället.

——

Motsatsen till den religiösa fanatikern är inte en fanatisk ateist, utan den milda cynikern som inte bryr sig om huruvida det finns någon gud eller ej.

——

Att de sämst bemedlade har fått en något bättre levnadsstandard, har egentligen bara inneburit att de bäst bemedlade har blivit ännu mycket mer bemedlade.

——

Att hävda att universum har ett syfte innebär att universum har ett uppsåt. Och avsikt innebär ett önskat resultat. Men vem är det i så fall som önskar? Och vad skulle det önskade resultatet vara? Att kolbaserade livet är oundvikligt? Eller att kännande primater är livets neurologiska höjdpunkt? Är svaren på dessa frågor möjliga utan att uttrycka djupa mänskliga åsikter? Naturligtvis kan inte människan ställa dessa frågor till 99,9999 procent av den kosmiska historien. Så om syftet med universum var att skapa människan så var kosmos pinsamt ineffektivt för det. (Neil de Grasse Tyson)

——

Teologisk paradox: Ju mer man söker Gud desto svårbegripligare och undflyende blir han. Därför alltid ofattbar och obeskrivbar, ett mysterium. Sannolikheten för att han över huvud taget skulle finnas blir det mest trovärdiga.

Annonser