Där det härskar äkta böjelse för eftertanke och inte bara för enskilda tankar, där finns också progressivitet. Väldigt många lärda äger inte denna böjelse. De har lärt sig att dra slutsatser så som en skomakare lärt sig skomakeriet, utan att någonsin råka på ett infall, eller bemöda sig att finna tankens orsak. (Novalis, 1798)

——-

De politiker som vi väljer till att leda dagens allt mer komplicerade samhälle, borde vara de bästa av de som mänskligheten har att erbjuda. Men är det verkligen så?

——-

Svensk politik av snittet Reinfeldt & Löfven är som ljummen mellanmjölk. Ingen vill erkänna att vi lever i ett samhälle med ändliga resurser. Ingen låter påskina det faktum att i en värld med ändliga resurser måste man prioritera. Man kan inte både ha kakan och äta den.

——-

Vi vet att vi tänker men inte hur vi tänker. Efter 50 års försök med att få datorer att tänka verkar vi ännu inte ens vara i närheten av att förstå vad tanken egentligen är. Vissa funktioner hos hjärnan kan vi nu peka på i och med att vi vet var i hjärnan de är belägna. När det gäller den mystiska enheten ”medvetandet”, är vi fortfarande långt ifrån att veta så mycket om detta. Vi kan inte ens peka på den plats i hjärnan där det skulle kunna finnas. Man kan mata datorerna med kunskap men inte med ande.

——-

Människor idag lider av patologisk musikkonsumtion. Denna musikkonsumtion kommer att drivas fram av industrin, som kontrollerar människorna till den punkt där allt är förstört. Det finns en massa prat numera om avfall och kemikalier, men det är musik som så småningom kommer att förstöra precis allting, märk mina ord. Det första som kommer att förstöras av musikindustrin är folks hörselgångar, och nästa, som en logisk konsekvens, människorna själva. Musikindustrin kommer en dag att få befolkningen på sitt samvete. Musikindustrin mördar människan, musikindustrin är den verkliga massmördaren av mänskligheten. Så skrev en gång Thomas Bernhard. Överdrivet, eller?

Annonser