Om Gud är större än allt vad vi kan tänka oss, vilket Bibeln säger, hur kan då Gud över huvud taget vara föremål för våra mänskliga tankar och göromål? Därav kan man komma till att blivande ärkebiskopen Antje Jackeléns valspråk ”Gud är större” kan ses som ganska välfunnet.

——-

Insidan av ditt eget sinne är oändligt och det lever ständigt. Det faktum att du lever är ett under, så det finns absolut ingen anledning till att säga ”jag är uttråkad”.

——-

Den vetenskap vi känner idag kommer inte att vara densamma i morgon. Människan har fortfarande lång väg att gå innan hon helt lärt känna naturen. Religionen däremot gör anspråk på att redan veta allt. Dock får väl antydas att även Paulus fick medge att han såg en del som i ett dunkel.

——-

Ett märkligt samband: Ingen nation har tillnärmelsevis frambringat så många nobelpristagare inom naturvetenskapen som USA. Samtidigt finns det inom den amerikanska befolkningen en utbredd vetenskaplig analfabetism.

——-

Det finns en kult av okunskap i USA, och den har alltid funnits. Stammen av antiintellektualism har varit en ständig tråd som slingrar sig genom vårt politiska och kulturella liv och som får sin näring genom den falska föreställningen att demokrati betyder att ”min okunnighet är lika bra som din kunskap”. (Isaac Asimov)

——-

Den religiösa tron är en fråga om oskuld. När du förlorat den är det svårt att åter helhjärtat tro.

Annonser