Hinduismen är ett samlingsnamn för de otaliga religioner som fanns på den indiska subkontinenten och som fanns där långt innan judendomen, kristendomen och islam dök upp.

——–

Filosofi är kritiskt tänkande, att försöka bli medveten om hur ens eget tänkande fungerar, och över alla de saker man tar för givet och för det sätt på vilket det egna tänkandet formar de saker vi tänker på.

——–

Filosofi är också att vara kritisk och reflekterande över de saker de flesta ta för givet. Filosofi kan även vara det namn vi ger till en samling frågor som är av stort intresse för oss och för vilka det inte finns något speciellt sätt att besvara.

——-

Det finns inget behov av att kunna motbevisa att det finns ett högre medvetande, helt enkelt för att det aldrig har bevisats att det någonsin existerat något sådant. Hur ska man kunna motbevisa något som sannolikt inte existerar?

——-

Människans gudar är konstruerade. Av människan.

——-

Religionens svagaste punkt är dess beroende av tro snarare än av bevis.

——-

Vad betyder makten över att benämna? Vad betyder makten över berättelsen? Ord och begrepp kan laddas om och ges nya innebörder.

——-

Utan kulturer kan det inte skapas någon samhällsutveckling. Kulturen formar människors tankar. Men kulturer kan också vara destruktiva.

——-

Människan överskattar ofta sitt vetande. Minst 99,9 procent av allt som existerar är för oss okänt.Det finns miljarder av galaxer vars existens ännu är okända för oss.

——–

Snart är tystnaden en legend. Människan har vänt tystnaden ryggen. Dag efter dag kommer nya ljud till som distraherar mänskligheten från det väsentliga i livet, som kontemplation och meditation.

——-

Det svenska kunskapssamhället ska garantera vårt framtida välstånd. Efter senaste PISA-statistiken finns det nog anledning att se om sitt hus.

——-

Hur ska man kunna använda ljudet av ord för att träffande beskriva frånvaron av buller? Många upplever behovet av ljud som ett säkerhetstäcke för att skydda sig från att möta tystnaden.

——–

Hur ska vi kunna förklara, med förnuftet i behåll, hur den allgode Guden  åt vissa varelser  har berett en plats där han låter dessa leva blott för att pinas och plågas i evigheters evigheter och detta till synes utan någon mening och ändamål? Det finns många teologer som skrivit tjocka böcker innehållande mer eller mindre halsbrytande advokatyr för att kunna påvisa att detta förhållandet är inte bara fullt förståeligt utan dessutom rättvist och förnuftigt. Om det nu funnes en evig eld så borde teologer med denna uppfattningen vara de första som kastades in i denna.

Annonser