Den nyvalda ärkebiskopen Antje Jackelen gråter ut i media över att hon blivit utsatt för illvillig kritik och till med hat i kommentarerna. Detta med anledning av de uppfattningar hon gett uttryck för i intervjuer och andra sammanhang. Antje Jackelen har bl a sagt att hon anser att mycket i Bibeln måste ses som symboliskt och inte bokstavligt. Vidare har hon sagt att islam är en religion som har mycket gemensamt med kristendomen och att det muslimska stridsropet ”Gud är större”, lika väl kan vara hennes eget valspråk. Jag kan sympatiserar med mycket av Antje Jackelens ståndpunkter. Dock kan hon tyckas vara lite väl naiv om hon trott att det inte skulle utdelas rejäla käftsmällar efter det att hon sträckt ut hakan så pass mycket i detta infekterade landskap där känslorna inte sällan svallar högt.

——–

PISA-undersökningen som nyss publicerades har orsakat uppror i det skolpolitiska hönshuset. Det snackas mycket skit utan substans och politikerna försöker symboliskt vrida nackarna av varandra. Mest pinsamt att se och höra.

Den svenska skolans framtid ligger i att läsförståelsen hos eleverna radikalt måste förbättras. Om eleverna inte förstår vad de läser kan de inte heller lösa ett läsetal  i matematik eller förstå innehållet i en naturvetenskaplig text. Läsförståelse är A och O om skolans utveckling ska kunna vändas på rätt köl igen. Dessutom måste lärarnas auktoritet återerövras. Det får inte vara så som en lärare i Bergsjöskolan uttryckte sig i radion, att normaltillståndet i klassrummet är kaos.

——–

Carina Hägg, mångårig riksdagsledamot för S, har lyfts bort från valbar plats på riksdagslistan inför valet 2014. Enligt vad hon själv säger kan det bero på att hon framfört kritik mot partiledningen i samband med schabblet i affären Omar Mustafa. Islamska förbundet har ifrågasatt Carina Hägg och resultatet av detta ses här. Det gäller att trampa ytterst försiktigt så att det politiskt korrekta inte överskrids. Ynkligt är väl det minsta man kan säga.

———

I nuläget följer de största politiska partierna i Europa 1900-talets politiska strategier. Detta trots att dessa strategier är anpassade efter det industriella samhälle som inte längre finns.

———

Brottslingarna är nattaktiva, medan polisen är dagaktiv. Detta strider mot sunt förnuft om målet är att bekämpa brottsligheten, men någon förändring är knappast att vänta. (Leif GW Persson i tv)

———

Tillverkningsindustrin ändras hela tiden i takt med att förutsättningarna ändras och nya teknologier tillkommer. Det enda man kan vara säker på är att industrin inte kan fortsätta att göra som den alltid har gjort. (Cecilia Berlin, forskare Chalmers) De som inte hänger med i utvecklingen kommer att slås ut.

Annonser