På vilket sätt har de två USA-ledda krigen i Irak och Afghanistan gjort tillvaron bättre för dess medborgare?

——-

Den mest meningsfulla delen av mitt liv är att jag fortfarande kan ta till mig kunskap och visdom, som medför att jag kan leva mitt liv som vetgirig och nyfiken på tillvarons alla komplexiteter.

——-

Grupper och kollektiv skapar inte, eller upptäcker saker, de utgör inget tillskott för mänsklighetens goda, kort sagt massorna utvecklar inte. Endast individer kan göra detta.

——-

Kan man göra en rationell teori av ett mysterium? De moderna frikyrkoteologerna har svårt att acceptera mysteriet som ett faktum. Man anstränger sig verkningslöst för att göra mysteriet avmystifierat.

——-

I Sverige ser vi idag en växande forskningskultur som har ideologi och inte kunskap som mål och mening. Där resultat som inte stämmer med den ideologiska verklighetsbilden snabbt makuleras eller dras bort.

——-

Vi lever i en tid med tillgång till nästan oändlig information och möjlighet till lärande. Det viktigaste här är att vi måste inspirera människor till att ha en känsla av förundran och nyfikenhet. Om vi gör det så har de vad som egentligen är världens största kunskapsmaskin vid sina fingertoppar. Om vi misslyckas så har de världens största distraktionsenhet. (Michael Wesch) (Ack så sant!)

——-

Det finns gott om belägg för att folk litar mer på varandra om de har mycket gemensamt, inte bara religion och språk utan också inkomst. Ju mer jämlikt ett samhälle är, desto större är förtroendet. Om vi inte litar på varandra kommer våra städer att se förfärliga ut och vara mycket obehagliga att leva i. (Tony Judt)

——-

Inte heller sina tankar kan man helt återge i ord. Den skrivna texten innebär alltid en mycket blek och ofullständig efterbildning av den verkliga tanken. Det vi djupast bär inom oss är och förblir omöjligt att förmedla. (Nietzsche)

——-

När alla blivit programledare kan ingen hjälpa oss när vi blir gamla.

——-

Nya villor i flermiljonklassen byggs idag med lån som i de allra flesta fall är amorteringsfria. Detta innebär att både låntagaren och långivaren förutsätter att villans värde ska ha ett beständigt eller ökande värde under evärdelig tid. Ett något äventyrligt antagande är det att bortse från att de byggmetoder som idag används knappast kommer att öka livslängden på villorna, snarare tvärtom. Renoveringsbehoven kommer allt tidigare och kommer i allmänhet att betalas genom ytterligare amorteringsfria lån.

——-

De där politikerna (i Göteborg) borde kastas från brokrönet, kölhalas, vad som helst – bara de väcks till insikt. (Mark Isitt i G-P) 

Annonser