Det kontantfria samhället är bra för att öka bankernas vinster. Korthanteringen är en guldgruva för bankerna.

——-

Språket är det mest kraftfulla verktyget vi har, och det mest mångfacetterade.

——-

Kapitalismens natur kännetecknas av rastlöshet.

——-

Vi lever i ett hav av trivial, falsk eller tom information.

——-

Att skriva dagbok ger bättre tillgång till dig själv. Det viktigaste skälet till att föra dagbok är att det gör dig mer medveten om dina egna framsteg och blir därmed en källa till glädje i din vardag.

——-

Alla prognoser, vetenskapliga som ekonomiska, är beroende av simuleringar.

——

Böcker och romaner bär civilisationen på sin ryggar och boken är ett av de bästa sätten att få en större förståelse av tillvarons komplexitet. Läsandet gör oss också mer mänskliga. (James Salter)

——-

För att den religiösa tron ska kunna upprätthållas, krävs en förnekelse av vetenskapligt gjorda observationer.

——

Den som kan få dig att tro på absurditeter, kan också få dig att begå grymheter.

——

Jag studerade varje sida av denna bok och jag hittade inte tillräckligt med kärlek för att fylla ett saltkar. Bibelns Gud är inte kärlekens Gud utan hämndens Gud, från Alfa till Omega. (Rut Hurmence Green)

——

Man får inte analysera religionen alltför noga, risken är då stor att den leder till otrohet. (Abraham Lincoln)

——

Tron kan inte förstås med förnuftet, säger teologerna. Detta måste väl betyda att tron inte kan förstås, endast tros? Och att tron blir en sanningsbarriär?

——

Den kanske största utmaningen som kyrkan och kristna har i vår tid är att få människor att förstå om det överhuvud taget finns en Gud.

——

Det syfte religioner fyller som maktinstrument är att de verkar avhållande på människor från att ägna sig åt att utveckla sitt egna fria tänkande, och utifrån detta utveckla sig själva och sin intellektuella förmåga till självbetraktelse.

——-

Att inte ta en debatt med motiveringen att den inte är politiskt korrekt, är i själva verket ett sätt att eliminera en diskussion och bekräftar att vi skapat ett ännu större problem. Att hänvisa till politisk korrekthet är en form av censur. Svaret för att lösa problem är inte att sluta tala om dem. Det är precis tvärtom.

——

En invandring som överstiger den nivå där samhällets resurser för integration överskrids, resulterar i att invandraren klamrar sig fast vid det gamla samhällets normer. Detta bäddar för ett utanförskap som snabbt permanentas.

 

 

Annonser