Emily Dickinson:”Jag förlorade en värld häromdagen”.

Biblioklept

Capture

View original post

Annonser