Jag gör inget särskilt nuförtiden. Jag känner en djup glädje över att leva, jag begrundar molnens form och ljus, jag studerar noggrant de nya friska löven på körsbärsträdet i min trädgård, jag talar i timmar med min lille son. Jag går igenom posten, jag klappar min birmakatt, jag läser kvantfysik, jag ser mig i spegeln. Jag har inte mycket tid på mig; om 20 år kommer allt detta att vara borta för evigt. Jag skriver också varje dag, för hand, i lika dana skrivböcker som skolbarn använder, jag fäster drömmar och visioner på pränt, jag försöker förstå något av den jättelika, olösliga gåtan som omsluter mig. Jag har aldrig skrivit dikter eller romaner, bara en ständigt pågående dagbok över mig själv, den enda varelse vari jag lever. I själva verket kunde allt jag gör nu och har gjort i hela mitt liv sammanfattas i ett enda ord: meditation.

(Mircea Cártárescu i årets Bokmässeprogram)

——–

Vita skandinaver ska inte skriva om mångkultur och hedersförtryck. Detta för att gruppen på grund av sitt vita språk och sina vita koder aldrig nöjaktigt kan skildra processerna bakom hedersförtryck. (Lidija Praizovic i Aftonbladet) 

———-

Många människor slösar bort livet här och nu till förmån för det nästa, som vi inte kan veta något som helst om. Tag vara på det liv du har, sannolikheten för att det skulle finnas ett nästa är närmast obefintligt.

———

Än en gång har det visat sig att svenska domstolar, denna gång Göta hovrätt, tar kulturella hänsyn i sina domslut. Tydligen är det så att svensk lagstiftning åsidosätts när det gäller invandrares rätt att aga sina barn. Tyvärr visar media ett svagt intresse för detta och allmänheten undanhålls denna vetskap.

———

Vi ska veta att för att förbli ekonomiskt konkurrenskraftiga måste vi glömma humaniora och lära våra barn lidelsen för digital teknik, och förbereda dem för att spendera hela livet för att ständigt åter och åter utbilda sig för att hänga med. Vi måste säga adjö till stabila anställningar och möta en livstid med ångest. Vi måste bli lika rastlösa som kapitalismen själv.

———

En konsumtionsdriven ekonomi kräver ständigt ökande konsumtion för att ekonomin inte ska drabbas av stagnation.

———

Vinsterna i börsbolagen skapas idag genom nedskärningar och besparingar, inte genom satsningar och investeringar. Låga räntor hjälper föga när framtidstron sviktar.

Annonser