Vill man egna tankar, sina egna, måste man också lära egen flit, sin egen. Och man får heller icke frukta att kallas lätting och drömmare. Tid är nog pengar, men inte alltid – liv.

(Vilhelm Ekelund)

——–

Det finns inget mer så arrogant än att anta sig känna skaparen av universum, så länge människan endast känner en enda av universums miljarders miljarder av stjärnor. Inget kan egentligen vara mer arrogant.

———

Den genomsnittlige personen idag lever bättre än vad kungligheter gjorde för två hundra år sedan. Vi har det bra nog nu. Vi behöver verkligen inte mer prylar och krafs. Det är nog nu.

———

Helena Hägglund skriver i Arena (S) att hon inte kan skriva något om det hon varit med om i Egypten. Debattklimatet i Sverige är nu på den nivån att detta genast skulle utnyttjas av de islamofobiska krafterna här i landet. Därför föredrar jag att tiga om det jag varit med om, säger Helena Hägglund.

———

Ska invandrare ha rätt att slå sina barn med hänvisning till kulturella skillnader i barnuppfostran? Detta har blivit en nöt att knäcka för Socialtjänsten i Eskilstuna, som fått stark kritik efter att de tvångsomhändertagit två somaliska pojkar, efter att dessa utsatts för misstänkt misshandel i hemmet.

———

Den mänskliga hjärnan tycks aldrig bli färdig. Nya neurovetenskapliga studier har visat hur hjärnans struktur förändras och byggs om när vi lär oss nya saker, tränar in nya färdigheter och reagerar på inflödet av signaler från sinnesorganen.

——–

I dag förväntar sig alla att bli underhållna och att bli underhållna hela tiden. Den stora rädslan idag är inte främst rädslan för sjukdom och död, utan tristessen. Känslan av att inte bli roade. Det finns idag en strävan som syftar till att vända allt som inte är underhållning till underhållning.

———

Om oskyldiga små barns lidande ingår som en del av Guds plan, vilken anledning har man då att ansluta sig till denna plan?

———

När livets horisont krymper och livets förgänglighet står allt klarare, blir det en nödvändighet att gripa tag i varje levande dag, att göra den minnesvärd och helt och fullt ut levd.

Annonser