Beroende.

Eget ok eller främlings-ok: välj!

(Vilhelm Ekelund)

——–

Grunden för välfärdsstatens bestånd är tillit, och denna tillit förutsätter en någorlunda homogen kultur.

——–

Kollektivt tyckande och tänkande dominerar svensk media. Detta är både bekvämt och ofarligt. Civilkurage är motsatsen och saknas därför följaktligen nästan helt i dagens media.

——-

Ett ekonomiskt stödpaket bestående av nya lån. Kan det sägas vara ett stöd?

——-

Varje religion i denna världen är människans verk. Var och en! Varje religiös skrift har skrivits av människor. Människan fanns före böckerna. Om böckerna hade funnits före människan skulle jag erkänna att en sådan bok skulle vara en helig volym. Människan har aldrig haft en idé, och kommer aldrig att få någon idé, förutom de som levererats till henne från sin omgivning. Varje idé som människan har, har kommit till henne från naturen. Alla förekommande religioner är verk av människan. I ingen bok som skrivits finns mer kunskap utöver den som fanns när boken skrevs. De som säger att Bibeln är grunden för vår kultur glömmer att Bibeln även är grunden för Helvetet.

(Robert G Ingersoll)

——–

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19: Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

——–

Mycket talar för att religion är en av de mest splittrande krafterna i världen. Religion har alltid den egenheten att den skapar våld, om inte alltid handgripligen så i ord och tanke.

——–

Tiden borde ha lärt oss hur mycket energi det går åt bara för att vara social. Vi spenderar alla våra dagar (och nätter) med att prata, läsa, lyssna, titta, integrera, e-post, sociala medier mm – och så undrar vi varför vi känner oss så slitna och stressade.

——-

Det sägs ofta att religionen växer i regioner där okunskap och fattigdom råder. I upplysta och välbärgade regioner går religionen tillbaka. Av någon anledning stämmer detta knappast när det gäller USA.

Endast 16 procent av amerikanerna accepterar evolutionen genom det naturliga urvalet. De skapelsetroende grundar sin uppfattning helt av religiösa skäl. Religionen har här skapat skygglappar som hindrar människor att bli mottagliga för vetenskapliga fakta. När man inte förstår vissa skeenden i naturen hänvisar man till Gud. Vilket medför att Gud då blir ett signum för okunnighet och ett fall av negativ bevisföring.

Nära tre fjärdedelar av amerikanerna säger att om vetenskapen visar fakta som motsäger en av grundsatserna i deras kristna tro, så skulle de förkasta det vetenskapliga och behålla sin tro orubbad.

Annonser