Att vara moralisk, att bry sig om andra och att ha medkänsla för dem, är en grundläggande del av att vara människa. Detta har absolut inget med religion att göra. Däremot kan religion i värsta fall skapa en moral som grundar sig på egennytta.

——–

Insikten om att livet är ändligt ger ofta en högre livskänsla och ger livet här och nu en mening. När vi accepterar att livet är ändligt blir vi mer motiverade att göra varje ögonblick till det bästa möjliga.

——–

Det är ganska lätt att göra den mänskliga hjärnans dans till ett mönster som kanske inte riktigt existerar.

——–

Våra ögon ser en sak, men din hjärna fyller i resten av detaljerna för att se vad som den normalt skulle förvänta sig att vara där. Dessa detaljer behöver faktiskt inte vara där, eller så kan det finnas detaljer som hjärnan anser oviktiga och redigerar bort i din version. Om hjärnan inte ser något, så ser inte du det heller. Man måste vara medveten om att hjärnan är opålitlig och lätt kan lura dig, och därmed hur opålitliga dina egna idéer om världen kan vara.

———

Om alla religiösa böner skulle besvaras och verkställas av den tillbedda högre makten, skulle världen vara ett kaotiskt, instabilt och ologiskt ställe. Om det är så som man säger, att den högre makten, låt oss kalla den Gud, har en plan för varje människa, måste ju bönen ses som helt meningslös.

———

Varför behövs humaniora inom den högre undervisningen? Humaniora främjar kritiskt tänkande och problemlösning och ger goda färdigheter i skriftlig kommunikation. En undervisning i humaniora ger oss förutsättning för att ställa de rätta frågorna, får oss att inse att vara människa är inte bara att möta våra behov, utan att det är så mycket mer.

——–

Den nya högerns federativa ideal, Europa som imperium snarare än som enhetsstat, där man välkomnar utomeuropeiska grupper utan att ställa krav på assimilering. Det senare kanske inte nödvändigtvis ett tecken på framsynthet. Bäddar väl i stället för samhällen med enklaver och utanförskap.

———

Hillery Clinton är antifeminist. Förnärmade feminister anser sig kunna utläsa detta genom att Hillery Clinton på sitt Twitterkonto presenterar sig som ”hustru och mamma”. En ”riktig” feminist skulle aldrig presenterar sig på detta viset anses det.

——–

Dan Korn skriver om Gustaf V att han åt jättelika frukostar bestående av kaffe och te och massvis med rostat bröd med köttpålägg och ost och marmelad, samt några kokta ägg och gröt. Dessutom var han närmast kedjerökare och söp ganska tappert. Kanske denna form av ”hälsodiet” skulle lanseras? Karln blev ju dock 92 år.

——–

En människas hjärna är ursprungligen som ett litet tomt vindsutrymme som du måste fylla med sådana möbler som du själv väljer. (Maria Konnikova)

Annonser