Allt vad vi kan veta om de första människorna på jorden är vad Bibeln talar om Adam och Eva. Allt annat är lösa spekulationer. Så uttrycker sig framstående representanter för det amerikanska republikanska partiet.

Det republikanska partiet i USA har tagits över av den kristna högerns predikanter. Hur kan detta ens vara möjligt i ett ”upplyst” modernt samhälle?

———-

Borde inte lärarkåren ifrågasätta staus quo, sluta titta på det förflutna och inte återskapa detta, utan i stället uppfinna framtiden? Att vara utbildad är att kunna tänka själv. Lärarna måste vara en del av att förbättra utbildningen, framför allt vara tänkare som kan göra sina egna bedömningar. Om inte lärarna brinner för sin uppgift ska vi inte vara förvånade över att eleverna inte heller gör det.

———

De unga idag är olyckliga därför att de står tomhänta på tröskeln till livet. Många saknar det minimum av kunskaper och färdigheter utan vilken en människa överväldigas av osäkerhet i en ålder då osäkerheten är vår främsta demon. Man blir inte lycklig av att kunna något, men man blir olycklig av att inte kunna något; det råder växelverkan mellan duktighet och självkänsla.

———

Svenskar är konflikträdda till gränsen för dumhet. Vad man saknar i nu aktuella Pride-festivalen är att det helt saknas varje form av avståndstagande eller kritik mot islams inställning till HBTQ. Inte ett enda krav framställs på att islam måste förändras och få en modernare syn på sexuell tillhörighet. Vem ska stå upp för muslimska kvinnor och de sexuella minoritetsgrupperna om inte priderörelsen vågar göra detta? (Hanna Söderström, bisexuell, transsexuell)

———

Keyne menade att fritiden skulle vara ett alternativ för alla, inte bara för en aristokratisk minoritet. De tekniska framstegen skulle möjliggöra en ljus framtid och behovet att arbeta för att kunna försörja sig skulle kunna begränsas till 15 timmar i veckan. Idén om en utopisk guldålder där överflödet skulle ersätta bristen och världen inte längre styras av pengar har dock inte kunnat förverkligas. I dag verkar Keynes vision avlägsnare än någonsin. Detta trots att stora delar av den arbetsföra befolkningen i industriländerna idag saknar arbete. Samtidigt jobbar de som har arbete längre tid än vad som tidigare varit normalt. Kapitalägarnas girighet och den utbredda konsumismen har slagit sönder Keynes kanske helt orealistiska drömmar.

Annonser