Domedagsprofetior har alltid varit ett tacksamt område för pessimister och bakåtsträvare att vältra sig i. På nätet finns det en uppsjö av domedagsbloggar omfattande de flesta områden av mänsklig verksamhet.

På senaste tiden verkar det som en viss uppgivenhet drabbat vissa av dessa ledande bloggar. Det går inte åt helvete, i varje fall inte alls i den takt som bloggarna förutspått. 

Med lite perspektiv på tillvaron och lite historiska tillbakablickar, kan det lätt konstateras att domedagsprofeterna i allmänhet alltid haft fel. Det ligger kanske i människans natur att hellre lägga ett negativt perspektiv på framtidens ovisshet än ett positivt. Däremot kan man aldrig bortse från att vissa negativa trender ger anledning till oro och kan vara tecken på att åtgärder bör vidtagas för att bryta de negativa trenderna.

——-

I Sverige är sport och matlagning fortfarande de intellektuella ledstjärnor som hyllas främst.

——-

Evidensbaserad vetenskap borde egentligen vara den erkända grunden för våra liv snarare än vidskepelse.

——-

Du slösar bort din dyrbara tid med all din läsning om du inte använder den för att lära dig något nytt och värdefullt. 

——-

I dag avslutar de flesta västerländska studenter sina universitetsstudier till stor del okunniga om den stora kanon av den västerländska litteraturen, som en gång utgjorde grunden för akademiska examina. I stället är de indoktrinerade i den vänsterinfluerade antivästerländska teorin från gurus av kulturstudier, kritisk teori, radikalfeminism, neo- marxism, postkolonialism, postmodernism, hermeneutik, litterär teori eller vad som för tillfället råkar vara det senaste intellektuella modet.

——-

Dumhet har svårt att leva i ljuset av information.

——-

Ledande politiker som Reinfeldt och Sahlin brukar med emfas framhålla att Sverige minsann inte har några egna traditioner att yvas över. Men hav tröst! Sydsvenskan hävdar nu med bestämdhet att ”Ramadan är en svensk tradition”. Så nu är det dags för Reinfeldt och Sahlin att revidera sin tidigare ståndpunkter.

——-

Att hävda en egen åsikt har alltid ett pris. Inte minst gäller det vårt samhälle där vi saknar en demokrati som är öppen för ett spektrum av åsikter. Den gällande åsikten stadfästs av det för stunden gällande politiskt korrekta konsensus.

——-

Tron på ett högre medvetande, ibland kallat Gud, har av människan använts för att förklara det oförklarliga. Vetenskapen har under tidens gång hjälpt oss att förstå att det finns förklaringar, även om vi ännu inte har hittat dem alla.

——

Det finns inte något annat område än teologin där det är tillåtet att komma undan med att göra starka påståenden om något som man inte ens vagt kan definierar.

——-

Många av våra politiska partier är religiöst besläktade, i så måtto att fria tankar inte är önskvärda.

Annonser