Samuel Ödmann (1750-1829) var förutom teolog en framstående författare och översättare av reseskildringar. På grund av sjukdom tvingades han under många år vid senare delen av sitt liv att leva instängd i sin sängkammare. Liggande i sin säng, instängd mellan fyra väggar författade och översatte Ödmann en rad reseskildringar från exotiska länder som han aldrig i verkligheten någonsin besökt. Om denne märkliga reseskildrare skrev vännen Erik Gustaf Geijer:

”Jag är även bland de största läsare av resebeskrivningar och har varit det från min barndom. Med vilket nöje genomgick jag ej redan då Ödmanns Sammandrag av så många resor! Denna och annan sådan läsning kom mig sedermera väl till pass då jag gjorde personlig bekantskap med deras berömde författare. Jag vågar säga, att jag bestod ej illa i våra samtal. Denne ovanlige man ägde och äger min beundran. Hela den synnerliga naturen låg för honom klar som i ett solsken. Blicken för de naturliga tingens egenheter och skillnader var honom medfödd. Hans snille låg i ögat. Det emottog ej blott, det gav ljus. Därföre var allt vad han läste för honom levande. I den fria naturen hade han endast levat i sin ungdom. Han tog bilden med sig inom de fyra väggar, som sedan blevo hans yttre värld, så frisk, som hade den varit från gårdagen”.

Man kan utan överdrift säga att Samuel Ödmann företog sina resor utan att lämna sitt sjukrum.

Annonser