Frågar du mig var jag finns

så bor jag här bakom bergen

Det är långt men jag är nära

Jag bor i en annan värld

men du bor ju i samma

(Gunnar Ekelöf)

———

Övervakningssamhället är idag globalt. Chocken kom när det avslöjades att NSA aktivt och medvetet spionerat även på sina europeiska allierade. USA har i tysthet, som den globala supermakt man är, byggt upp ett globalt övervakningssamhälle.

———

Tuve Skånberg (KD) uppger i SvD att 96 procent av världens befolkning tror på Gud. Resten, fyra procent, skulle då vara beklagansvärda ateister. Man kan undra varför Skånberg är så rädd? Han anser tydligen att denna ringa minoritet av mänskligheten måste till det yttersta motarbetas och ytterligare marginaliseras. Troligen lider Skånberg av åkomman att se spöken på ljusa dagen.

———

Media var snabba att kritisera polisens agerande vid den tragiska händelsen i Varberg härom dagen. Leif GW Persson, som normalt inte brukar drar sig för att kritisera polisen, menar dock att polisens agerande här var helt enligt reglerna. Skulden för att det blev som det blev ligger helt på den knivbeväpnade mannen. Som vanligt har mediernas intresse för brottsoffren varit förstrött.

———

USA:s vetenskapliga trovärdighet tar skada av att så många skolor fortfarande undervisar om kreationismen med Bibeln som accepterad lärobok. Många skolor i USA anser att undervisningen i kritiskt tänkande är detsamma som att tänka kritiskt om evolutionen. Andra skolor riktar det kritiska tänkandet mot ”kontroversiella vetenskapliga teorier” som ”den biologiska evolutionen, naturligt urval och fossila upptäckter.” Starka politiska krafter kämpar för att ”intelligent design” ska få en starkare ställning i den amerikanska skolan. Sanningen är ju att för kreationismen finns inga vetenskapliga bevis. För evolutionen finns det däremot gott om vetenskapliga bevis. Eller om man säger så: Kreationismen är en religiös tro, medan evolutionen är en vetenskapligt väl underbyggd teori.

———

USA föredrar militärdiktaturer, eftersom dessa tenderar att vara mera stabila och konsekventa i sin politik. Man vet var man har dem. Med hänsyn till detta är det inte så märkligt att USA gärna ser ett militärt styre i Egypten. Sanningen är att utan ekonomiska bidrag från USA skulle Egypten idag knappast ha någon militärmakt alls. Varje år skänker USA 1,3 miljarder dollar till den egyptiska försvarsmakten.

———

Vetenskapen gör inte anspråk på sanningen. Varje vetenskapligt påstående är krasst skrivet ”Vår bästa gissning hittills”. Vetenskaplig kunskap är alltid i händerna på nya bevis. Men vetenskapen är vårt bästa fönster mot sanningen, främst för att man ständigt är beredd att revidera tidigare ståndpunkter inför nya vunna rön.

Annonser