Detta tysta stoft var herrar och damer

och barn som sprang

var farande lockar och suckar och skratt

och talang.

Denna stilla plats en sommars lekfulla boning

där bin och blommor och doft

fullgjort sin danande kretsgång

och sen blev stoft.

(Emily Dickinson)

———

Det finns otaliga sätt att skriva dåligt på. Det vanligaste sättet är att skriva meningarna så att de inte säger det du tror att de gör. Den enda länken mellan dig och läsaren är den meningen du skriver.

———

Förutsättningen för skapande är och har alltid varit, självvald ensamhet och förmågan att vara rädd om sin koncentration.

———–

Att skriva är att tänka.

———-

Utbildningen under den antika eran var universellt i bästa fall svag och var inte avsedd för alla att uppleva. Religionen ansågs ha svaret på alla frågor, både de som ställdes och de som inte ställdes. De som kontrollerade folket var präster eller kungar. Dessa kontrollerade både religion och politik och även den dåtida vetenskapen. Det primära syftet med utbildningen var primitiv; det var att indoktrinera, inte att utbilda.

———–

Folk som läser böcker tryckta på papper är rebeller i en elektronisk värld.

———-

Rikedom och privilegier innebär inte längre några skyldigheter, utan är helt enkelt motiv för mer rikedom och privilegier.

———-

Vid varje given tidpunkt är den allmänna opinionen ett kaos av vidskepelse, desinformation och fördomar.

———-

Vetenskapen drivs framåt genom ständiga förändringar och ifrågasättande, inte som när det gäller religiösa myter som kännetecknas av blind tro och en oförmåga att kunna testas.

———-

Religiösa myter lever vidare på grund av att de religiöst troende vägrar att acceptera bevis som visar att de är falska.

———-

Tystnaden är inte bara given oss. Vi måste näras av den. Denna näring är inte mindre viktig för oss än luften vi andas. (Arvo Pärt)

———

Konsten måste vara engagerad i de eviga frågorna och inte bara försöka reda ut dagens problem. (Arvo Pärt)

———-

Optimism och pessimism skiljer sig endast vad beträffar datum för världens undergång.

———-

Alla ekonomiska system som är beroende av en exponentiell tillväxt har en faktiskt och verklig mättnadsgräns. En gräns som bara kan tänjas marginellt.

———

Vi samlar oavbrutet honung från den synliga världen för att lagra i den stora gyllene bikupan för det osynliga. (Rilke)

———

Det största konglomeratet av författare finns på kyrkogårdarna. Alla har en historia att berätta, men det är få som skriver den och får den publicerad.

———-

Alla delar av bra skrivande beror på författarens skicklighet i att välja ett ord i stället för ett annat.

———-

Det är förvånande hur lätt vi glömmer det faktum att orden är råvaran ur vilken litteratur skapas. Varje sida var en gång en tom sida.

Annonser