Vi lever i en värld där de flesta nu är lättskrämda. Är man skrämd är man rädd och rädsla är en destruktiv och farlig känsla. En rädd människa gör ofta oövertänkta saker.

——–

Det är fullt möjligt att vi närmar oss den punkt där vägen slutar. Vi ställs då inför frågan hur vi ska fortsätta. Ska vi stanna, vända om eller fortsätta på obanade vägar?

——–

Religiösa konflikter, som den nu pågående i Mellanöstern, har alltid historiskt sett präglats av extrem brutalitet. Det naivt tro att ett ingripande av Väst i Syrien på rebellernas sida skulle utmynna i ett fredligt Syrien. En tillintetgjord Assad kommer inte att innebära att den grundläggande konflikten mellan Shia och Sunni kommer upphöra. Se nu vad som händer i Irak sedan USA lämnat landet. En verklig och bestående fred i Mellanöstern är idag inget annat än ett önsketänkande. Religiösa konflikter är inte förnuftsstyrda. Och hur kommer det att bli med den 1,5 miljoner stora kristna befolkningsgruppen, som knappast kommer att accepteras av ett islamistiskt Syrien. Sverige orkar väl knappast med att ta emot alla dessa?

——–

Vi är ständigt engagerade med att finansiera våra liv och att söka förlänga dem, trots att man egentligen inte vet varför vi överhuvudtaget lever. (Robert Pfaller)

Annonser