Första dikten

När fönstret bävade

och min ande skälvde

När det kom från aftonrodnaden en andedräkt

När det kom på vingar våg på våg

och mitt hjärta stammade

 

Vingslag större än vinden

De bredde sig över skymningen

De brusade med fräknar av guld

med ett harnesk av små löv

ett skrud

ett ljust skred

 

Det var tystnad och en stor stråke

Det var osäker is bristande stjärnor

ord som flöt bort mot ett vattenfall

mot en undergång

oemotsäglig

 

(Folke Isaksson)

———-

Varje litet barn du observerar drivs av nyfikenhet. Men passion och nyfikenhet kan lätt förloras. Skolan i sig kan vara en primär orsak, godtyckliga motivationsfaktorer som betyg lämnar litet utrymme för variation i elevernas förmågor och intressen och misslyckas ofta med att belöna själva nyfikenheten. Det finns också betydande sociala faktorer som talar emot barnens naturliga nyfikenhet och förmåga till inlärning, t ex stöd från familjen eller brist på det. (Kio Stark)

———-

Västvärlden har gått från att vara producenter till att bli konsumenter på heltid. Dagens mediekultur dikteras efter ”ögonblickets tyranni”. Den ger kort tid till empatisk eftertanke och blir extra påfrestande i den ”flytande moderniteten” där vår identitet ständigt måste stöpas om. (Zygmunt Bauman)

———-

Tillväxten gör oss inte lyckligare, snarare tvärtom, och miljömässigt är den en katastrof. Men den viktigaste invändningen är att den ekonomiska tillväxten är meningslös. Kapitalismen har intensifierats till omättligheten, genom att hetsa fram en statusdriven konsumtion. Det goda livet utgörs av hälsa, säkerhet, respekt, personlighet, harmoni med naturen, vänskap och frihet. Dessa saker är i plural: avsaknaden av en kan inte kompenseras genom överflöd av en annan.

 

Annonser