hägern finns, med sin gråblå välvda

rygg finns den, med sin fjäderplym svart

och sina stjärtfjädrar ljusa finns den; i kolonier

finns den; i den så kallade Gamla Världen;

finns även fiskarna; och fiskgjusen, fjällripan

falken; myskbrodden och fårens färger;

fissionsprodukterna finns och fikonträdet finns;

felen finns, de grova, de systematiska,

de tillfälliga; fjärrstyrningen finns och fåglarna;

och fruktträden finns och frukten i fruktträdgården

där aprikosträden finns, aprikosträden finns,

i länder där värmen frambringar just den

färg i köttet som aprikosfrukten har

(Inger Christensen, tolkning Jan Östergren)

———

Häromdagen i Religionsradion samtalades om helgon och vilka som kunde nå upp till att saligförklaras. Är Gud ett helgon? Jack Miles skriver i sin bok ”Gud, En biografi”: ”Gud är inget helgon, även om det kan låta underligt. Det finns mycket hos honom man kan ha invändningar mot, och många försök har gjorts att förbättra honom. Åtskilligt som Bibeln säger om honom förkunnas sällan från predikstolen, därför att det vid en närmare granskning skulle väcka anstöt. Men även om endast en del av Bibeln predikas aktivt, så är det ändå inget i den som helt förnekas. På det osannolikt oförvanskade bibelbladet förblir Gud sådan han varit; originalet som var våra fäders tro och vars avbild alltjämt lever inom oss som ett komplicerat men dynamiskt världsligt ideal.”

———-

Nyligen fann man 77.000 ungdomar som försvunnit eller tappats bort. De finns inte med i några register eller förteckningar hos Socialtjänsten eller hos Arbetsförmedlingen. Dessa 77.000 lever tydligen utanför samhället och försörjer sig på olika sätt. Många lever på bidrag från sina föräldrar andra genom svartjobb eller kriminalitet av annan art. Ungdomsarbetslösheten är inte helt oväntat högre än vad den officiella statistiken visar.

Ungdomsarbetslösheten är ett av samhällets största och mest akuta problem. Det är ett stort svek från politikernas sida att inte i högre grad prioritera denna växande samhällsböld. Ett förslag är att ge kommuner och landsting pengar för att anställa ungdomar till avtalsenliga löner. Samtidigt löser vi den underbemanning som finns inom olika sektorer inom den offentliga sektorn. Det duger inte att säga att ungdomarna inte har rätt utbildning. När det gäller katastrofsituationer gäller det att tänka flexibelt. Det finns mängder av arbetsuppgifter som inte kräver någon formell utbildning och som kan utföras av vem som helst efter instruktioner och upplärning på plats.

Politikerna kommer att slå ifrån sig och säga att det inte finns pengar för detta. Men så är det inte. För det mest angelägna av alla projekt finns det alltid pengar, det gäller bara att prioritera om och fördela medlen på rätt sätt. Eller kanske rent av höja skatten något.

———-

Moraliskt mod är för närvarande en bristvara och inte allmänt accepterad. Människor som vågar trotsa de styrande och dogmer bör inte räkna med någon sympati – om de utsätts för förföljelse är det deras eget problem. Det är en deprimerande tid för oss som har en stark tro på att konstnärer, intellektuella eller vanliga medborgare, ska ha rätt att tänja gränserna, ta risker och därigenom kunna förändra vår syn på världen. (Salman Rushdie)

———-

Alla vet att om du är alltför försiktig så är du så upptagen av att vara försiktig att du alldeles säkert kommer att snubbla över något. När allt är farligt så blir egentligen inte något skrämmande.

———-

EU är i grunden ett socialistiskt experiment, där allt handlar om harmonisering. När det gäller frihet, välstånd, möjligheter och lycka är harmonisering en dålig idé för de nationer som tvingas att sänka sitt välstånd, som t ex Sverige.

Annonser