då mörkret föll på

blev rösterna starkare

kom ur ingenting

och in i den bruna lådan

allvarliga utländska

samtal, plötsligt ett skratt, ett skrik

och ett skott och så musiken,

musiken

mellanvågsdrömmar och världen öppen

mot örat

lägga handen mot högtalarväven

och känna vibrationerna av en röst

långt nere i Europa

ljud från okända platser

dansmusik ut från ett ljusdränkt hotell

metallröster över folkmassorna

tårdrypande hawaiigitarrer på en vit strand

en sorgmodig skog av violiner

och en blå saxofon

Simferopol, Droitwich, Motala och Hilversum

världen sprakande in under ett lågt vindstak

babylonisk och härlig

mörka vinterkvällar, magisk geografi

lysande skala, grönt trollöga

(Paal-Helge Haugen)

———-

Inte utan nostalgiska vibbar tänker jag tillbaka på min första egna radio. En Radiola med en del extra finesser som bas-och diskantreglage och inte minst det magiska gröna ögat. Med denna moderna radioskapelse kunde mitt glupande musikintresse tillfredsställas genom tillgången till en helt ny musikvärld som då öppnade sig. Det var Radio Luxenburg, Radio Hilversum, Voice of Amerika, med flera musikradiostationer. Och dåvarande Radiotjänst sände levande musik, inte minst då på lördagskvällarna, från Skansen med Thore Erlings orkester omväxlande med Malte Johnssons orkester från Liseberg. Då var det högtidsstunder i pojkrummet.

———-

Låt oss inse att begreppet evig tillväxt enbart är en social konstruktion, som infördes som en övergångslösning med en strategi för att få ekonomin på fötter igen efter andra världskriget. Den har nu uttömt sina möjligheter. Den ekonomiska tillväxten kan idag betecknas som oekonomisk tillväxt.

Medborgarna i moderna demokratiska samhällen har blivit vana vid komfort och materiellt överflöd. Men demokrati kräver medborgare som är villiga att offra något för det gemensammas bästa och tygla sina passioner. Hur människor som är formade av konsumism reagerar politiskt är osäkert. Om det slutar i olycka kommer det till stor del bero på elitens inkompetens och ansvarslöshet i kombination med önsketänkande och gruppbeteende grundat på själviskhet. Det är varken sannolikheten för framgång eller misslyckande som är avgörande – det är osäkerheten i situationen som är den starkaste drivkraften för att göra något.

(Fritt efter Worldwatch-rapporten)

Annonser