Morgonljuset är ett centralt begrepp hos Vilhelm Ekelund. Det berörs många gånger i hans skrifter.

Vad längtan till ljus är, det lärde jag mycket sent. I första ungdomen visste jag sällan av annat än längtan till mörker. Där ”blommade min själ”. Då älskade jag årets afton.

Nu förstår jag till en del Goethes ängslan och själssjuka vid den stora mörktiden kring årsskiftet, varom Eckermann berättar. Jag erinrar mig att denna passus väckte min förundran, då jag första gången mötte den.

(Nordiskt och klassiskt, 1914)

*

Jag vaknar varje morgon med en hemlighetsfull glädje över att se ljuset; jag ser det med ett slags hänryckning.

(Veri similia II)

*

Vad är ljuvligare än den vita nordiska junimorgonhimlen! Hur många junimorgnar är det på ett människoliv? De äro ej så synnerligen svåra att räkna – och allra minst dem man verkligen mött.

(På havsstranden, 1922)

*

Det är morgonrodnaden i alla ting man har att älska. Men till allt vad av morgonrodnad är hör ett lågt och ett strävt, en börjandets, tidighets bitterhets eld.

(Concordia animi, 1942)

*

Det finnes morgonrodnader, ur grå och stilla ting, som ännu ej lyst fram. Det finnes avståndsförhållanden, ur vilka hälsofynd och ljusord kunna dragas upp.

(Saltet och helichrysus)

*

Det är sättet som gör början :- ger början i allt. Början och – morgonrodnaden.

(Nya Vakten, 1963)

———-

Vem eller vilka är det som står bakom den utbredda fördumningen i dagens samhälle? Är det något som uppstått av sig själv eller ligger det en medveten tanke bakom? Vem eller vilka har mest fördelar av en ej självtänkande befolkning? Själv har jag aldrig hört någon politiker eller någon annan överhetsperson som sagt sig vilja motarbeta massans fördumning. Konspirationsteori? Ja, döm själv. Verkligheten går bara att dölja till en viss gräns, sedan avslöjar den sig själv.

———-

Jag säger som Lars Gustafsson: Vem i bleka helvete är denne Bieber som fyller tidningarna? I Friendenau fanns förr en krog som hette Bierberpels. En fjortis som blivit världsberömd för ingenting. Kanske finns det en rädd liten människa längst därinne.

———-

Det styrande skiktet inom EU är inte främmande för att införa någon form av tankekontroll över sina medborgare. Oliktänkande medborgare ses som ett hinder för det gemensamma drömsamhället. Munkavle på! Se där det nya slagordet, som har sitt ursprung från det vulgärkommunistiska Sovjet eller dagens Kina. Här finns nu plats för en ny kader av STASI-agenter, nu i EU:s svepning.

———

Kontrollen av en befolkning sker genom att inducera apati och banalitet och uppmuntra trivialisering. Finns det något bättre sätt att styra oliktänkande än genom att förlöjliga oliktänkande? Ska vi bara ignorera detta och luta oss tillbaka och vara nöjda med en kultur som ger mer samtalstid och spaltmeter till en debatt om Carola visade för mycket av brösten i tv, än att hela mänskligheten håller på att gå under i den allmänna fördumningens tecken? Vad innebär hysterin kring Justin Bieber idag? En mörkläggning av det mänskliga intellektet och en utplåning av förmågan att tänka egna fria tankar.

Annonser