Då skall du inte skrämmas

av att lämna detta paradis

ty inom dig skall du besitta

ett långt lyckligare.

Och hand i hand med långsamma steg

de vandrade sin ensliga väg genom Eden.

(John Milton)

———

Varför inte nöja sig med att leva i nuet som en ”ko”, lyckligt omedveten om att efter att ha färdigmjölkats kommer att slaktas.

———

Rebellerna i Syrien säger att de strider för friheten, men deras ”frihet” innebär införande av sharialagar. Västländerna har av någon anledning inte förstått detta och inte heller vad detta skulle innebära för t ex Syriens kvinnor. Se hur det har gått i Egypten. I västliga medier målas rebellerna upp i positivt ljus, men sanningen är en annan. De flesta rebellerna har sitt ursprung från al-Qaida och kommer från länder utanför Syrien.

———

Arbetslönerna i Kina stiger nu snabbare än i USA och Västeuropa. Transportkostnaderna stiger också. Kinesiska företag söker sig nu till länder med lägre löner t ex Vietnam, Kambodja och Bangladesh. Snart står Kina inför problem som tidigare USA och Västeuropa drabbats av – industrin söker sig till länder med billig arbetskraft. Kapitalismens grundidé är inte att sälja produkterna billigare utan att genom minskade kostnader öka vinsterna.

———

Den snabbt växande medelklassen i Kina lever i ett samhälle där normen är att konsumera för att få status och prestige i andras ögon. Hur passar naturen och miljön in i denna livsstil och tänkesätt?

———

I en gemensam valutaunion måste löne-och sociala kostnader vara harmoniserade. Annars fungerar inte systemet. Detta har nu finansministrarna i unionen börjat att förstå. Nu är det bara att vänta på att även journalisterna ska förstå detta, så att den breda allmänheten kan få information om detta faktum.

———

Vi har skapat ett samhälle där medelmåttorna hålls dolda. Detta är ju inget som någon vill ha utan vi måste skapa ett samhälle där även medelmåttorna får plats och syns. Statistiskt sett borde ju de flesta av oss vara medelmåttor och klarar oss bra utan akademisk examen. Universiteten är ett specialiserat instrument som inte lämpar sig för att lära 20-åringar att läsa och skriva, eller administrera terapi för omotiverade elever. Tala om ett omöjligt uppdrag, man kan leda en häst till vatten men du kan inte tvinga den att dricka. Det krävs både förmåga och hårt arbete för att tillägna sig kunskap, och inte minst gäller detta när förkunskaperna är bristfälliga.

Politikerna är ytterst ansvariga för den situation som den högre undervisningen hamnat i. I stället för att skapa ”riktiga” jobb för arbetslösa ungdomar har man lockat in dem på högre utbildning med baktanken att på detta sättet eliminera delar av den besvärande höga ungdomsarbetslösheten. Att många av dessa ungdomar egentligen saknar kvalifikationer för att kunna tillgodogöra sig denna undervisning har man bortsett från.

———-

Problemet som få politiker vill erkänna: Multikulturalismen skapar parallellsamhällen. Dessa samhällen fungerar om de får leva efter sina egna villkor, genom det egna språket och de egna vedertagna normerna. Försöken att integrera dessa samhällen med ”normalsamhället” skapar genast spänningar och är i allmänhet dömda att misslyckas. Tvärtom ser man nu också i Sverige krav från dessa parallellsamhällen, om att vår tradition av yttrandefrihet ”bör begränsas för att tillfredsställa våra traditioner”. Integration i ett multikulturellt samhälle är dömt att misslyckas, vilket få politiker tycks vara medvetna om.

Annonser