Förvånande mängd av violiner

som legat gömda under snön!

Nu öppnas de svarta fodralen.

Citronfjärilen finstämmer

sina vingar. Svalan

uppdyker ur sjön.

Den långa silversträngen

spänd mellan fjället och dalen

börjar vibrera.

Allting härmar allting.

Takdroppet härmar

pilfinkens kipp kipp.

Vad säger Platon om grodan?

Att hon härmar den porlande bäcken!

Jag inskriver mig i naturens skola.

Att vända notbladen åt mästaren:

all musiks början.

(Werner Aspenström)

———

Det är tyvärr fortfarande många som inte kan skilja på islam och islamism. Islam är en religion, som man kan ha uppfattningar om, men som har lika stor rätt att verka som vilken annan religion som helst i ett land där religionsfrihet gäller. Islamism är den politiska grenen av islam och den bör motarbetas, för det är djupt olyckligt om extrema religiösa regler ska bestämma över ett lands politik. Det som nu händer efter den ”arabiska våren” är ju ett avskräckande exempel på hur det går om islamismen tillåts vinna mark.

———

Att Omar Mustafa nu tagit plats i den socialdemokratiska partistyrelsen är, som journalisten Lars Åberg skriver på G-P Kultur, ett exempel på klientelism, dvs ett enkelt förhållande som säger: om jag ger dig något du behöver så röstar du på mig. Det är ett enkelt cirkelresonemang avsett att bevara ett system. Skulle vara intressant att få veta vad Göran Persson har för tankar om en antisemit i partiledningen. Att mina judiska vänner är bestörta är ju fullt förståeligt.

———-

Den mest fördomsfulla gruppen är de äldre, som växt upp i en annan tid. För att tala klarspråk: när de dör kommer saker i samhället att förändras till det bättre. (Mikael Hjerm, professor i sociologi vid Umeå universitet)

Senare har Hjerm tvingats till en halvhjärtad offentlig ursäkt till Sveriges pensionärer.

———

En majoritet av de amerikanska ungdomarna föredrar idag socialism före kapitalism. Ingen hade kunnat förutse detta för tio år sedan. Det som har kommit att sätta marxismen, eller åtminstone socialismen på dagordningen är naturligtvis kapitalismens kris. Det är inte för att människor plötsligt börjat läsa Marx eller att en ny generation av vänster spontant uppstått. Men den ekonomiska krisen har gjort sprickorna synliga. Ett system som blottar sina begränsningar gör att människor ser på det med nya kritiska ögon. Kapitalismen, precis som alla andra politiska system, fungerar inte riktigt utan en viss grad av trovärdighet. (Terry Eagelton)

———

Är en moral grundad på rädsla för vedergällning en god moral?

———

Egypten står inför ekonomisk bankrutt. Pengar saknas nu för kunna betala den livsviktiga importen av insatsvaror, som vete och drivmedel. Hoppet står nu till att USA och EU ska bistå Egypten med lån och bidrag. Situationen är akut eftersom försämringen accelererar. Egypten måste idag importera 75 procent av sina baslivsmedel. Genom de politiska oroligheterna har turismen, som normalt är en av landets viktigaste inkomstkällor, kraftigt reducerats.

———

De svenska böndernas ”egna” Arla, ägs idag av danskar, holländare, engelsmän m fl, som knappast har något intresse för svensk mjölkproduktion. Resultatet har blivit att  en tredjedel av de svenska mjölkbönderna nu planerar att avveckla sin produktion.

———

Med medvetenheten om hur kort ett människoliv är bör du välja ett jobb som du kan älska och känna meningsfullt. Livet är alldeles för kort för att spilla bort det på att göra något som du inte gillar, om så bara för ett par år. Och detta viktiga: Tillbringa inte så mycket tid med att oroa dig för saker som du inte kan styra över. Det är slöseri med värdefull livstid.

Annonser