(tid)

ibland tunn och långsträckt

utspädd och nästan inte

så kunde den klumpa sig

och komma som en knytnäve

veckorna kom, lugnt

glidande söderifrån, över moarna

la sig till rätta, klara

att brukas

sju dörrar

sju vägar att gå

och åren

som slussade oss framåt

(Paal-Helge Haugen)

———

Att experimentera med skolan i full skala har medfört att de negativa konsekvenserna drabbat skolan i full skala. Det vore mer intelligent om experimenten genomfördes i mindre skala och först efter det att utvärderingar skett genomföra de positiva erfarenheterna av experimenten i full skala. Att inte detta ansetts som självklart säger nog en hel del om dagens skolpolitiker.

Ryckigheten i dagens skolsystem med ständigt nya ”reformer”, har medfört att vi fått en skola som nästan genomgående fungerar dåligt. Ständigt försämrade undervisningsresultat visar på detta.

Sedan är det hög tid att det sker en utvärdering värd namnet om det fria skolvalet. Mycket tyder på att det fria skolvalet är en viktig faktor när det gäller den ökade segregationen i många skolor. Dessutom är det fria skolvalet den viktigaste faktorn när det gäller utarmningen av de kommunala skolorna.

En viktig detalj i hela skolproblematiken är att lärarutbildningen måste reformeras. De lärare som idag utexamineras håller i allmänhet alldeles för låg nivå för att de ska kunna göra en fullgod insats i en bra skola. Om lärarutbildningens förfall har i vinter och vår påpekats  både i media och av personer med insyn i verksamheten. Här kommer att krävas krafttag och omedelbara åtgärder. Vi kan aldrig få en bra skola utan medverkan av duktiga, engagerade och yrkeskunniga lärare.

———

För att kapitalismen ska fungera krävs hederliga politiker och ämbetsmän, arbetare med yrkesstolthet och god arbetsmoral samt personer med en utvecklad entreprenörsanda. I dagens samhälle ses dessa människotypers värderingar som föråldrade. Överheten har befriats från alla traditionella tankar om ansvar och bedriver i stället en plundring av ekonomin. Samtidigt ägnar sig en växande del av den ”vanliga” befolkningen hellre åt konsumtion än åt produktion. Framtiden för ett sådant samhälle ter sig dyster.

———-

Den utvalda hierarkin av mediala proffstyckare som dagligen vältrar sig i tv:s debattsoffor, tror i sin enfald att det är de som bestämmer vad den gloende och fåkunnige tittaren ska tycka och tänka. Dessa debattsoffetyckare börjar dessvärre bli ett demokratiskt problem genom att de utnyttjar sin makt till att ”döda” allt som inte anses som för dagen politiskt korrekt. Den fria tanken och det fria tyckandet är vad som dessa ”debattörer” gör allt för att förkväva. Detta har resulterat i att den fria offentliga debatten i Sverige snart är ett minne blott. Den offentliga person som till äventyrs i något sammanhang råkar yttra något som kanske inte till hundra procent sammanfaller med den av  ”debattörerna”  stadfästa politiskt korrekta, kan genast räkna med att bli utsatt för en mediastorm, som inte sällan brukar resultera i att den stormdrabbade snällt gör avbön och rättar in sig i ledet. Om inte så sker kan drabbade räknar sig för ”körd” och blir tvingad att ta sin Mats ur skolan. Senast såg vi hur det gick för Jasenko Selimovic när han i en debattartikel råkade hamna något utanför det politiskt korrekta staketet. Det goda folket är de som befolkar debattsofforna och tidningarnas kultursidor. De onda är vi vanliga Svensson som ibland råkar säga vad vi innerst inne tycker.

Annonser