En torr och kall vår gör sommaren kort

och vinterns föda fördriver.

Gud hjälpe, som rår, si våren går bort

och liten glädje oss giver.

Sol varma, förbarmar!

Hos vädret torrt

nu kölden sommaren river.

(Lars Wivallius)

———

Inget tidigare samhälle har levt med en sådan hög hastighet som det nuvarande. Följden av höghastighetssamhället blir att inget ges tid för att ”sätta” sig. Allt virvlar förbi och upplevs bara som fragmenterat och flytande på ytan. Eftertanken och det reflekterande finner allt mindre utrymme. Det djupa tänkandet blir marginaliserat.

———-

Börjar man tänka så finns det ingen återvändo.

———

Människan uppnår sitt högsta mått av lugn när hon är omgiven av skönhet.De mest fridfulla stunderna finner vi ofta i stora katedraler, i närvaro av tilltalande bilder och skulpturer, eller när vi lyssnar på musik i samma omgivning. Kanske är det denna form av lugn och stillhet vi behöver mest av i dagens värld. (Henrik Dreyfuss)

———

Varje dag, varje timme, erbjuds möjligheten att fatta ett beslut, ett beslut om huruvida du skall eller icke skall underkasta dig de befogenheter som hotar att beröva dig din egen inre frihet, som bestämmer om du ska bli ett offer för omständigheterna och avstå från frihet och värdighet och bli en fånge gjuten i en form. (Viktor Frankl)

———

Ett enda experiment bör inte övertyga någon om någonting. Om en rad experiment leder till samma resultat kan man möjligen anse att man är någonting på spåren.

———

Universums expansion förutsätter en inneboende dynamik. Dynamiken kan inte ha tillförts senare utan måste nödvändigtvis har funnits vid expansionens begynnelse.

———

Vad som för tillfället anses som politiskt korrekt får vi arma svenskar oss till del genom att läsa unga dagspresskolumister och -kolumnissor. Sedan är det bara att tycka likadant. Eget tänkande undanbedes på det bestämdaste.

———-

Den mest revolutionerande sak man kan göra är att alltid högt förkunna vad som verkligen händer. (Rosa Luxemburg)

———-

Sverige saknar idag helt förmågan till livsmedelsförsörjning vid en eventuell internationell kris. De styrande har helt lagt över detta ansvaret på marknaden. Men det saknas idag helt alla former av krislager. Dessutom är idag det svenska lantbruket i gungning genom en ständigt försämrad lönsamhet. Drastiskt kan det uttryckas som att de svenska hushållen vid ett allvarligt krisläge bara befinner sig några få dagar från svältgränsen. Detta är något som de ansvariga undviker att tala om.

———-

Framtiden för den katolska kyrkan är lika med det förflutna i resten av världen.

———

Dålig andedräkt är bättre än ingen.

Dåligt samvete är bättre än inget.

Det är enklare att bara tro än att försöka förstå.

Annonser